Met andere ogen.

Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs - zorg - jeugd

Auteur :

R. Peeters e.a.

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Wat heeft het kind nodig? Dat is de centrale vraag die aan dit advies ten grondslag ligt. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het kind zich niet moet aanpassen aan wat het onderwijs (lees ook: kinderopvang) te bieden heeft,
maar dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de behoefte van het kind.
Achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs – zorg – jeugd) die over hun eigen grenzen heen willen kijken om de ontwikkeling van kinderen en hun welbevinden te bevorderen. De noodzaak die zich bijvoorbeeld uit in de hardnekkige thuiszittersproblematiek, het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en het nog steeds toenemende aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp krijgen. 


Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij de samenwerking? En wat moeten we zelf doen als organisatie(s)? En maak vooral gebruik van wat er al is. Spreek met kinderen, ouders, organisaties, gemeenten,
professionals, politici, wetenschappers.
Van augustus tot en met november 2018 zijn er ongeveer 60 gesprekken gevoerd en zijn er vele documenten gelezen. De dagelijkse praktijk was steeds het uitgangspunt. De lokaal en regionaal soms prachtige resultaten,
de belemmeringen, in cultuur en regelgeving, zorgden voor een interessant palet aan bevindingen.

Waar te verkrijgen?