Memorandum geletterdheid

Auteur :

Vocvo

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

 

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) werkt aan een samenleving waar elke volwassene kwalitatief en zonder drempels kan leren. We zetten ons vooral in voor laaggeletterden en gedetineerden.
Via (levenslang en levensbreed) leren versterken we hen in hun persoonlijke ontwikkeling. We willen dat ze volwaardig kunnen participeren in onze samenleving.
 

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van