Meertaligheid, een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Auteur :

GIELEN Sara en IŞÇI Ayşe

Jaar van publicatie :

2014

Type :

Boek


Korte beschrijving: 

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal.

Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunt en op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom.

Meertaligheid: een troef! nodigt uit om vanuit je eigen (school)cultuur en je eigen klas of werking inspirerend aan de slag te gaan, en met het hele team een talenbeleid uit te stippelen.

Meertaligheid, een troef