Mediawegwijzer Cyberpesten

Auteur :

Mediawijs

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Materialenpakket

Wist je dat 1 op 10 jongeren recent slachtoffer werd van cyberpesten? En dat cyberpesten vaak zijn oorsprong vindt op school? Het is daarom belangrijk om als school een daadkrachtig en efficiënt anti-cyberpestbeleid te voeren met preventie, reactie en nazorg samen met alle leerkrachten, leerlingen en ouders. De Mediawegwijzer Neen tegen Cyberpesten geeft je inzicht in de problematiek van cyberpesten en stelt een aantal maatregelen voor die je kunt inzetten op school.