Lokale samenwerking Opgroeien - OCMW

Auteur :

Opgroeien

Jaar van publicatie :

2022

Type :

Document


Vanuit een analyse van de concrete praktijk en de reële behoeften van kinderen, jongeren en hun gezinnen in de regio kan de samenwerking lokaal worden vorm gegeven. Beide organisaties beschikken over voldoende gegevens om een goede analyse te maken en een gepast antwoord te zoeken en doelstellingen en acties te formuleren.  In het document vind je een opsomming van mogelijke thema’s die aanleiding kunnen geven tot het formuleren van gedeelde doelstellingen en het opnemen van een gedeelde verantwoordelijkheid. M.b.t. deze diverse thema’s kunnen we ook bondgenoten zijn in het opvangen en samenbrengen van signalen met het oog op het wegwerken van drempels.