Lokale behoeftenbevragingen bij ouders

We geven je exemplarisch een overzicht van behoeftenbevragingen bij ouders die lokale besturen en Huizen van het Kind uitvoerden.

Het overzicht toont:

 • op welke manier de ouders bevraagd werd (bv. interviews, een schriftelijke of online vragenlijst, een rondetafel).
 • tot wie de bevraging zich richtte (bv. een brede lokale groep van ouders, een of meerdere specifieke oudergroepen)
 • wie de bevraging uitvoerde (bv. een of meerdere lokale medewerkers, externe onderzoekers, enquêteurs)
 • de link naar de rapporten

Interviews - face to face

 • Aarschot (2014)
  • student 

  • 30 kwetsbare ouders 

  • ouders met kinderen tot 3 jaar

 • Asse (z.d.): 
  • ervaringsdeskundigen armoede
 • Blankenberge (2008):  
  • 55 ouders 

 • Genk (2017, 2018, 2019):  
  • lokale medewerkers en vrijwilligers 

  • resp. 109, 116 en 122 ouders  

 • Kortrijk (2010): 
  • externe onderzoekers 

  • 20 ouders 

 • vzw De Keerkring (2017)
  • studenten en onderzoeker
  • 130 moeders en 55 vaders

Focusgroepen

 • Antwerpen (2015): 
  • 5 focusgroepen (44 moeders) 

  • ouders van tieners (10-16 jaar)

 • Dilbeek (2016):  
  • lokale medewerkers en onderzoekers 

  • 5 rondetafels 

  • aanstaande ouders en ouders met kinderen

 • Tongeren (2007): 
  • onderzoekers 

  • 2 focusgroepen 

 • Waasland (2018): 
  • lokale medewerker 

  • dialoogtafel 

 • vzw De Keerkring (2017)
  • onderzoeker
  • 1 focusgroep

Website-feedback

Ludieke online actie

Overzicht opgemaakt door

Kristien Nys 
Odisee

Karla Van Leeuwen

KULeuven

Schriftelijke bevragingen (overwegend gesloten vragen)

Papieren postenquête

Face-to-face afname

 • Brussel (2019): 
  • onderzoekers 

 • Brussel (2007): 
  • onderzoekers 

  • 44 ouders 

 • Waasland (2018): 
  • lokale medewerkers en studenten 

  • 864 ouders 

Online (brede bevraging)

 • Brussel (2019): 
  • onderzoekers 

  • 277 ouders 

 • Dilbeek (2016): 
  • onderzoekers 

  • 272 ouders 

 • Waasland (2018):  
  • lokale medewerker 

  • 721 ouders 

 • Druivenstreek (2016):
  • lokale medewerker