Lokaal samenwerken in zorgzame buurten

Auteur :

L. De Donder e.a. in opdracht van Koning Boudewijnstichting

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document


Een zorgzame buurt komt er niet vanzelf. Dat blijkt uit de verhalen van de 35 initiatieven die het Fonds Dr. Daniël De Coninck de afgelopen twee jaar ondersteunde via open projectoproepen om lokaal werk te maken van zorgzame buurten. 

De 35 beloftevolle praktijken trachten via zeer uiteenlopende benaderingen te bouwen aan een zorgzame buurt. Ze zijn divers in methode en aanpak, in doelgroep en hefbomen die ze gebruiken. Maar ze delen één overtuiging: het moet en kan anders. Hun zorgzame buurt is daarbij in de eerste plaats het resultaat van allianties, van burgers en organisaties die steeds het welzijn en de levenskwaliteit van de (mede)buurtbewoners voor ogen houden. 

Het VUB-onderzoeksteam, o.l.v. professor Liesbeth De Donder gaat na wat de ervaren meerwaarde is van deze 35 praktijken. Wanneer de verschillende initiatieven vertellen over hun meerwaarde, halen ze vijf grote, ervaren realisaties aan: 
• de mogelijkheid tot elkaar ontmoeten én ont-moeten, 
• de sprong van ontmoeten naar zorgzaamheid, 
• het verbinden (nog geen geïntegreerde maar wel al meer geconnecteerde zorg), 
• meer levenskwaliteit en welbevinden, 
• en een andere beeldvorming over zorg, anderen en de buurt.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck hoopt dat toekomstige zorgzame buurten kunnen leren uit de ervaringen van deze praktijken. De onderzoekers zoomen uitgebreid in op de hindernissen, kansen en succesfactoren om zorgzame buurten te realiseren en sluiten af met acht reflecties en conclusies.