Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving

Auteur :

G Briels en P Cousaert

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Boek


De eeuw van de samenwerking, zo noemen verschillende auteurs de 21ste eeuw. Ook lokale besturen werken in deze realiteit. Meer en meer ook worden lokale besturen geappelleerd op hun regierol. De verwachtingen ten aanzien van die regierol en ten aanzien van samenwerking zijn groot. Samenwerken en regie voeren zijn niet hetzelfde, maar staan niet los van elkaar en grijpen op elkaar in. Met dit boek proberen we de Vlaamse lokale besturen te loodsen doorheen deze uitdagende realiteit. 

We bieden een kader dat lokale besturen helpt om hun regierol door te lichten en vorm te geven. We plaatsen het samenwerken in organisatienetwerken daarin en reiken handvaten aan om die organisatienetwerken succesvoller te maken.

Ook dit boek is een vrucht van samenwerking. Het werk, de inzichten of technieken van de auteurs van dit boek werden werkzaam bevonden door lokale besturen.

Met bijdragen van: Wouter Beke, Joris De Corte, Patrick Kenis, Sabine Vermeire, Joris Voets, Suzanne Verdonschot, Saskia Tjepkema, David Suijkerbuijk en Filip De Rynck.

cover boek Lokaal besturen in de gentwerkte samenleving