Link Lokaal Sociaal Beleid, Huizen van het Kind en andere lokale netwerken

Een buurtgericht netwerk bouwt uiteraard verder op de dynamiek van de Huizen van het Kind, lokale netwerken kinderarmoede, Brede school, Kindvriendelijke gemeente… 

Een buurtgericht netwerk kan een stuk verder gaan en op een fijnmazige en nabije manier aansluiten op de noden, verwachtingen en mogelijkheden in de buurt.

 

Het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het lokaal sociaal beleid, o.m. door in te zetten op de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind en buurtgericht werken, dicht bij de burger.  Een netwerk actief binnen een buurt of een voldoende kleine schaal biedt de mogelijkheid om zeer dichtbij voor en met gezinnen en kinderen te zijn en te werken. Het verhoogt ook de betrokkenheid van kinderen en gezinnen. Het netwerk dat zich voor een geïntegreerde buurtaanpak engageert, houdt een vinger aan de pols in de buurt en heeft sterke linken met andere netwerken die lokaal/stadsbreed werken. Een sterke link en afstemming tussen een buurtgericht netwerk en een lokaal Huis van het Kind maakt dit mee mogelijk. Om een verschil te maken voor kinderen en gezinnen is schakelen tussen buurt, lokale en bovenlokale niveaus noodzakelijk.

Ook in andere domeinen komen recent het belang en de kracht van de buurt meer in focus, bijvoorbeeld in de visietekst Buurtgerichte zorg, de ‘actief zorgzame buurt’ als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel.

Het initiatief voor dergelijk buurtgericht netwerk kan door diverse actoren opgenomen worden: een buurtschool, gezinsondersteunende diensten, vrijetijdsinitiatief, kinderopvang, buurtcomité, lokaal bestuur, …. Belangrijk is om oog te hebben voor waar er energie en dynamiek zit in de buurten of waar er gangmakers zijn die bewoners en organisaties in de buurt kunnen enthousiasmeren en dit ondersteunen.