Lief voor je lijf: wat denken ouders van pubers?

De puberteit is een woelige periode. Pubers veranderen zowel lichamelijk als emotioneel. Soms gaat dat vlot, maar vaak is het een proces van vallen en opstaan. Zeker in de virtuele wereld worden tieners omringd met prachtige lijven en succesvolle jongeren. Je zelf goed voelen en tevreden zijn met je eigen lichaam is dan niet altijd evident. In een nieuw ervaringsonderzoek vroegen we aan ouders van pubers hoe zij de puberteit beleven.

Lief voor mijn lijf wil ouders en tieners bewustmaken van de mechanismen die spelen bij het vormen van het zelfbeeld. We belichten het belang van een positief zelfbeeld en zelfwaardegevoel bij jongeren. Meer bepaald de rol van body image op het zelfbeeld van tieners.
Zowel lichaam als geest staan centraal en elementen zoals voeding, beweging, relaties, psychisch welbevinden, … krijgen een plaats. Daarnaast besteden we ook aandacht aan factoren van buitenaf die hierop impact hebben en horen tot de leefwereld van tieners: beeldcultuur en smartphonegebruik, media, vrienden en familie.

Meer info

Wie is Pimento?