Lezing: De ene vader is de andere niet door Hans Van Crombrugge

Auteur :

Hans van Combrugge

Jaar van publicatie :

2021

Type :

lezing


Korte beschrijving: 

Wie zijn die mannen in de opvoeding? Wat kunnen ze voor het welzijn en opgroeien van kinderen betekenen? Waarin liggen feitelijke en mogelijke verschillen met de inbreng van moeders? Zijn er vrouwelijke en mannelijke dimensies in de opvoeding en zo ja, zijn deze gendergerelateerd? Wat impliceert dit voor de kinderen? Zowel voor zij die actief zijn in de opvoedingsondersteuning, als zij die ijveren voor gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen, lijkt het belangrijk om beter zicht te krijgen op mannen als vaders. Dr. Hans Van Crombrugge promoveerde aan de KU Leuven in de Pedagogische Wetenschappen op een ideeëngeschiedenis inzake de waardering van het gezin als opvoedingsmilieu. Onderzoek en publicaties hebben betrekking op zowel praktische als theoretische gezinspedagogische thema’s, met bijzondere interesse voor waarden, idealen en levensbeschouwing inzake opvoeding. Hans is nu hoofdlector Pedagogiek aan Odisee Hogeschool, opleiding Gezinswetenschappen. Hij is tevens vader en grootvader.

Deze lezing ging door tijdens de vier online studie- en inspiratiedagen over de zoektocht naar mannelijke bondgenoten in het bereiken van gelijke kansen georganiseerd door Stad Leuven, MoveMen (voorheen MenEngage netwerk België) en M Leuven van maandag 26 tot en met donderdag 29 april 2021. Professionele, enthousiaste en nieuwsgierige deelnemers hebben zich vier dagen lang gebogen over wat het is om meer mens te zijn, meer vader te zijn, meer zorg of een voorbeeldrol op te nemen, meer vrouwelijke kunstenaars hun plaats te gunnen in de zon of om meer na te denken over hoe we kijken naar kunst. Kortom, om meer bondgenoot te zijn in alle aspecten van het dagdagelijkse leven. Je kan alle lezingen en workshops herbekijken: Meer Man Mag! - Leuven

 

Bekijk de lezing