Lerend netwerk Ontmoeting 2015 - Verslag

Om actoren opvoeding- en gezinsondersteuning te ondersteunen, organiseert EXPOO diverse uitwisselingsplatformen.

Voor mensen die betrokken zijn bij ontmoetingsplaatsen organiseerde EXPOO 2015 een Lerend Netwerk.Ontmoeting. Het lerend netwerk geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar. Kennis en ervaringen over diverse thema's worden uitgewisseld. Dankzij de uitwisseling, groepsinteractie, bezoeken bij elkaar,... komen we samen tot kruisbestuiving.

10 ontmoetingsinitiatieven namen deel aan het lerend netwerk. Het verslag met de voorstelling van de diverse ontmoetingsinitiatieven en een neerslag van de inhoudelijke bespreking kan je hier raadplegen.

Ouders in de ontmoetingsruimte

Hoe ga je om met een grote diversiteit in de groep? Hoe bereik je kwetsbare gezinnen? Hoe ga je om met vragen van ouders? Hoe laat je ouders participeren?

Kwaliteitsvol ontmoeten

Wat is de rol van de medewerker? Maak je gebruik van regels en afspraken? Welke invloed heeft de ruimte op ontmoeting?

Werken met vrijwilligers

We verdiepten ons in het werken met vrijwilligers: Wat is de meerwaarde van het werken met vrijwiligers? Wat zijn de moeilijkheden? Hoe werf je vrijwiligers? Coaching van vrijwiligers.

Wat is een lerend netwerk?

groep ouders