Leerrecht garanderen

Goed onderwijs voor iedereen voorzien is een kinderrecht en het vormt ook de basis voor het ontwikkelen van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen kansen krijgt. 
De sociale ongelijkheid die aan de basis ligt van die onderwijsongelijkheid is natuurlijk niet in de scholen tot stand gekomen en kan ook niet enkel door onderwijs worden opgelost. Het is nodig dat onderwijs en welzijn samenwerken om alle kinderen alle kansen te bieden. Enkel door in te zetten op samenwerking, met organisaties en met ouders, kunnen we zorgen voor kansen voor elk kind.

In de kijker: terugblik inspiratiedag Onderwijs - Opgroeien: een gedeeld verhaal

Opgroeien en Onderwijs, in samenwerking met EXPOO, verwelkomde onderwijs-, jeugdhulp- en alle andere geïnteresseerde partners op de inspiratiedag van 20 juni in het Hendrik Conscience-gebouw in Brussel.Tijdens deze inspiratiedag werden de inzichten en aanbevelingen van de coördinatoren onderwijs en opgroeien toegelicht. Wetenschappelijke vaststellingen werden naast  inspirerende praktijken gedeeld. Experten kwamen aan het woord en  waardevolle reflecties van jongeren kregen een plek.