Leefstraten

Doel

Lab van Troje verenigt burgers, bedrijven, overheden en organisaties.  Met strategisch gekozen experimenten wil Lab van Troje concrete ervaring opdoen en tonen dat structurele veranderingen mogelijk zijn.  
Het vormt een creatief laboratorium dat zo oplossingen aanreikt om versneld te komen tot een duurzame, leefbare en klimaatneutrale Gentse regio.

Het belangrijkste ( en meest gekende) experiment zijn de Gentse leefstraten: Minsten een maand lang experimenteren straatbewoners met het concept 'leefstraat'.  Door een autoluwe inrichting van de straat en een andere plek voor geparkeerde auto's (bvb. in een buurtparking) komt er meer ruimte voor groen, ontmeoting en samenleven.

Hoe werken aan sociale cohesie?

Met de leefstraten wordt er ruimte gecreëerd in de straat om elkaar te ontmoeten.  Maar ook het hele proces om tot een leefstraat te komen zorgt ervoor dat mensen met elkaar in dialoog (moeten) gaan.

Presentatie

congres
straat
troje