Kwaliteitsvolle online dienstverlening

Online ondersteuning biedt vele mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het vraagt investeringen in kennis en deskundigheid, communicatiemiddelen, personeel, methodieken, vorming en 'ondersteuning on the job'.  Er is nood aan expertisedeling (goede informatie, know-how, inspirerende praktijken) en aan ondersteuning bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol online anbod.

Daarnaast moeten organisaties zich ook bewust zijn van de spelregels voor het opslaan en uitwisselen van (persoons)gegevens. Omgaan met ICT-toepassingen vraagt voorzichtigheid in informatiedeling, intern en extern gebruik van gegevens en veilig opbergen van gegevens.