Krachtgericht werken in de jeugdhulp

Auteur :

Karel de Grote-Hogeschool

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Methodiek


Korte beschrijving:

Als mogelijk antwoord op de toenemende aantallen en complexiteit van hulpvragen in de jeugdzorg en op de initiatieven van gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk die in Vlaanderen talrijk opkomen, werd vermaatschappelijking van de zorg een speerpunt in het beleid van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook voor de integrale jeugdhulp is dit een belangrijke drijfveer in haar zoektocht naar mogelijkheden om de ‘carroussel van de hulpverlening’ te doorbreken.Er wordt steeds vaker ingezoomd op krachtgerichte methoden. In de jeugdhulpverlening vinden we steeds meer experimenten met de inzet van methoden, die traditionele hulpverleningstrajecten doorbreken. Op basis van bijkomende contextgerichte interventies werkt men aan de versterking van een ondersteunend netwerk en aan autonomieverhoging van jongeren en hun context. Kortom, in talrijke diensten en sectoren wordt, mede gestimuleerd door de Vlaamse overheid, ingezet op het implementeren van krachtgerichte, netwerkversterkende methoden. Doel van dit onderzoek is het oplijsten en vergelijken van krachtgerichte methoden die ingezet worden in voorzieningen voor minderjarigen en jongvolwassenen.

Reageer op dit artikel

14 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.