Kinderwerking Kettekeet

'Ik ben hier nog maar net gestart met mijn stage, maar heb nu al het gevoel dat het hier één grote familie is.'

Doel van het project

Zinvolle vrijetijdsbesteding en huiswerkbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Doelgroep

Maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 6-12 jaar. (In de zomer- en paasvakantie ook voor kinderen vanaf 3 jaar)

Korte beschrijving

De Kettekeet is een kinderwerking die gevestigd is in Sint-Maartensdal te Leuven. Samen met het gebouw van het buurtcentrum zijn ze gelegen tussen de blokken en torens van Sint-Maartensdal. De Kettekeet is voor lagereschoolkinderen van 6 tot 12 jaar. In de Paas- en Kerstvakantie is de werking ook toegankelijk voor kleuters.

Enkel kinderen die in een straal van twee kilometer rondom De Kettekeet wonen mogen zich hier inschrijven. Kinderen of gezinnen die in een crisissituatie verkeren, krijgen voorrang op de andere, net zoals broers en zussen van kinderen die al in De Kettekeet zitten.

De Kettekeet is er tijdens het schooljaar om de kinderen te ondersteunen bij hun huiswerk en ze een veilige plek te bieden. Ze kunnen hier dan samen met het vaste team en de vrijwilligers zich amuseren. Het team voorziet verschillende activiteiten die ze samen met de kinderen uitvoeren.

Tijdens de vakanties is er een speelpleinwerking voor de kinderen. Elke week staan er dan weer enkele monitoren en vaste begeleiders klaar om samen met hun een leuke tijd te beleven. De activiteiten zijn gericht op sociale vaardigheden, taalstimulering, maar vooral voor plezierbeleving.

Buiten een zinvolle vrijetijdsbeleving wordt er ook hulp verleend, eventueel doorverwezen, informatie gegeven en vormingen gegeven. 

Zowel De Kettekeet als het buurtcentrum zijn een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassen. Deze zijn van verschillende landen afkomstig, maar toch lijkt het alsof ze één grote familie vormen.

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Binnen de kinderwerking proberen we zoveel mogelijk de ouders te betrekken. We organiseren maandelijks een ouderinstuif, waar ouders meer info krijgen over wat er allemaal speelt en leeft in de kinderwerking. Geregeld zijn er ook gemeenschappelijke activiteiten met ouders en kinderen, zoals een gezinsuitstap, oogstfeest, mobiliteitsdag,… Hierdoor komen mensen uit de hele buurt samen op leuke momenten. Op deze manier leren ze elkaar beter kennen en groeit de sociale cohesie.

 

 

 

Betrokken organisatie

kettekeet logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

kettekeet
kettekeet
kettekeet