Kinderarmoede

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen heeft een inkomen lager dan de armoederisicogrens. Eén op drie Brusselaars moet rondkomen met een inkomen lager dan die grens. Maar armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, …

We geven een overzicht van cijfers en feiten, gaan in op hoe kinderarmoede op diverse niveaus kan aangepakt worden en presenteren een aantal voorbeelden van lokale praktijken. 

Afbeelding Themapagina Kinderarmoede

In de kijker

Sterk GezienHoe pakken lokale besturen de strijd aan tegen kinderarmoede? Hebben onze acties ook impact? Vertrekken we vanuit de juiste visie? Via verschillende webinars nemen we jullie mee in diverse aspecten van een lokaal kinderarmoedebeleid.

In de kijker

Klasse maakte voor zijn website een pagina over kansarmoede, bedoeld om scholen en leraren te helpen om kansarme leerlingen te ontdekken én erkennen op school. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het woord.

Video: kansarmoede op school

In een middelbare school in Hoboken valt meer dan 70% van de leerlingen onder de norm 'kansarm'. Het filmpje toont hoe de school extra ondersteuning biedt en spreekt over de achtergronden van die kansarmoede.

 

 

Fold-up: Lokaal samenwerken tegen armoede

In de fold- up meeting 'Lokaal samenwerken tegen armoede' spreken Maarten Francois (Kortrijk) en Matthias Vaes (Mechelen) over hoe organisaties in hun stad hun krachten bundelen in de strijd tegen armoede.  De inleiding wordt verzorgd door Rudy De Cock van het Agentschap Opgroeien.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

'Elk kind een toekomst' is een brochure van de Koning Boudewijnstichting, waarin zowel een aantal theoretische achtergronden van de aanpak van armoede worden toegelicht als ook een aantal praktijkvoorbeelden van hoe de problematiek lokaal kan worden aangepakt.

De publicatie 'Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw bestuur eraan doen' van het Kinderarmoedefonds identificeert enerzijds de werkzame factoren in de bestrijding van kinderarmoede en geeft tegelijk een aantal voorbeelden van projecten die hier met succes aan werken.

De presentatie 'De cirkel doorbreken' geeft weer hoe in Dilbeek een nieuw project werd opgezet om de kinderarmoede in de gemeente aan te pakken en hoe binnen dat project wordt samengewerkt met het bestaande aanbod voor deze doelgroep.

'Zij aan zij tegen kinderarmoede' is een op de ervaringen van 6 Kempense pilootgemeenten gebaseerde roadmap om een lokaal beleid op te zetten dat kinderarmoede voorkomt en bestrijdt. Centraal in deze trajecten stond de planmatige en integrale aanpak en de betrokkenheid van lage-inkomensgezinnen.

Bijleren?

  • Bind-Kracht is een initiatief binnen de Karel de Grote-hogeschool. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede. 
  • Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en Welzijnszorg vzw. Armoede In-zicht wil inzicht bevorderen in uitsluitingmechanismen voor mensen in armoede en in hoe mensen in armoede die situatie beleven. 
  • TAO Armoede (Team Advies en Ondersteuning) is een deelwerking van vzw De Link. Het Team voor Advies en Ondersteuning biedt inzicht in de armoedemechanismen van binnenuit door het inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. 
  • Cedes is een vormingsorganisatie die ijvert voor integrale armoedebestrijding. De organisatie richt zich naar groepen van zowel mensen in armoede zelf als van alle andere actoren die armoede (willen) bestrijden. 

Video: hoe is het om in armoede te leven ?

Het VRT- programma Pano volgde een aantal Vlaamse gezinnen in armoede en praatte met hen over hoe armoede hun dagelijks leven bepaalt.

 

Zorgnoden bij gezinnen in extreme armoede in Brussel

In Brussel leeft een steeds grotere groep van gezinnen in omstandigheden van extreme armoede. Om eerstelijnswerkers te versterken in hun ondersteuning van die gezinnen zetten Inclusief Brussel en  Opgroeien samen een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen. In het onderzoek gaan zowel formele als informele actoren én de precaire gezinnen zelf op zoek naar hefbomen voor een kansrijke leefomgeving. 

Aan de slag

In het project 'Elk gezin telt' begeleidde EXPOO in 2018 drie Huizen van het Kind om proportioneel universalisme waarderend te onderzoeken. Het opzet was om samen met de partners en gebruikers van Huizen van het Kind in de eerste plaats stil te staan bij wat er al goed gaat. Met andere woorden: welke goede praktijken zien we al? Hoe wordt er reeds gewerkt rond de bouwstenen? Vervolgens keken we samen naar wat al die goede praktijk ons leert. Hoe de positieve voorbeelden en ervaringen ons motiveren en inspireren. Voor wie op zoek is naar manieren om in het Huis van het Kind aan de slag te gaan rond Proportioneel Universalisme delen we een aantal werkvormen die we met succes toepasten tijdens de trajecten.

Interessante websites

  • De site 'Kleine Kinderen Grote Kansen' is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van 2 tot 12 jaar oud. De site biedt voor deze doelgroep hefbomen en inspiratie aan om met kinderarmoede en kansarmoede om te gaan.
  • Onder het motto 'Exit kinderarmoede' wil De Ambrassade (de ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel) het jeugdwerk positioneren binnen het thema (kinder)armoede.  
groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.