Jonge mantelzorgers in de kijker. Resultaten en aanbevelingen vanuit drie onderzoeksrapporten

Auteur :

J Bronselaer ea

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Wetenschappelijke publicatie


Vanuit  de  verschillende  studies  komen  we tot de bevinding  dat een  sterk  beleid  voor  jonge  mantelzorgers moet  inzetten  op  vijf kernpijlers:  zichtbaarheid,  bespreekbaarheid,  verbinding,  vertrouwen  en  veerkracht.