Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP): vijf prioriteiten om beter op te groeien in Vlaanderen en Brussel

  • 1 maart 2020

De Vlaamse Regering keurde begin januari vijf prioriteiten voor het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goed. Het plan moet een antwoord bieden op de vele uitdagingen waarmee kinderen en jongeren worden geconfronteerd. Het is de eerste keer dat de Vlaamse Regering zo’n duidelijke focus kiest voor het JKP.

De vijf prioritaire doelstellingen:

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling;
  2. Gezonde en leefbare buurten;
  3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet;
  4. Vrijetijdsbesteding voor allen;
  5. Mediawijsheid.

Lees meer over de keuze voor deze prioriteiten