Jaarverslag Jeugdhulp

  • 1 juli 2021

Het jaarverslag Jeugdhulp is gepubliceerd. 

Eerste opvallende tendens: het aantal pleegkinderen en pleegjongeren steeg in 2020 -ondanks corona- met 6%. De stijging van het aandeel ondersteunende pleegzorg zorgt ervoor dat kinderen ook deel blijven uitmaken van hun eigen gezin als het tijdelijk moeilijk loopt.

Ten tweede werd er opvallend meer ingezet op crisisbegeleiding (+98%) thuis of in combinatie met een verblijf in een voorziening. De eerste lockdown, waarin kinderen en jongeren versneld naar huis konden als de situatie daar voldoende veilig was, creëerde onverwachts een unieke proeftuin. Jeugdhulporganisaties gingen veel vaker met de thuiscontext van kinderen en jongeren aan de slag. Uit die ervaringen wil men binnen de jeugdhulp echt lessen trekken: wanneer kinderen en jongeren thuis veilig kunnen opgroeien mits intense begeleiding, moeten we die stap sneller durven zetten. 

Lees het hele verslag op de website.