ISOTIS

Projectleider Paul Leseman haalde in zijn lezing op het EXPOO congres (2019) volgende bouwstenen aan: 

  • de nationale en lokale bestuurlijke context werken bottom-up, in samenwerking met NGO’s;
  • een sterke en gedeelde sociaal-emancipatorische missie;
  • verankering van de samenwerking op lokaal niveau;
  • laagdrempelig, outreachend werken, en een inclusief klimaat;
  • sterk pedagogisch-inhoudelijk leiderschap.

 

 

 

 

 

 

Website

Het onderzoeksproject en rapporten vind je op de website van ISOTIS