Introductiedag Nieuwe Autoriteit

Het concept Nieuwe Autoriteit vindt vandaag meer en meer ingang in welzijnssectoren zoals de jeugdhulp en het onderwijs. Vanuit EXPOO zien we ook kansen binnen opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning. Deze vormingsdag biedt alvast een introductie tot het gedachtegoed.

Professor Haim Omer en zijn team ontwikkelden aan de universiteit van Tel Aviv een nieuwe benadering op aurotiteit en gezag met concrete technieken om zorgwekkend gedrag van kinderen en jongeren (opnieuw) te begrenzen. Begrenzen vanuit nabijheid en zorg, met aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en kind of jongere.

Op deze introductiedag willen we professionelen inspireren en nagaan hoe we dit gedachtegoed praktisch en waardevol kunnen maken in de preventieve sfeer. De nadruk zal dan ook liggen op concepten die toepasbaar zijn in dagelijkse opvoedingssituaties.

We zullen het hebben over het belang van opvoeden vanuit 'kracht' in plaats van 'macht' en de manier waarop de autoriteitsfiguur hierin positief kan versterkt worden. We geven handvatten en inspiratie mee om: zorgzaam leiding te nemen, (opnieuw) als opvoeder aanwezig te zijn in het leven van het kind, dwingende interactiepatronen te vermijden, te de-escaleren, waakzaam een passende zorg op te nemen en te denken en handelen vanuit een steunend netwerk van opvoedingsfiguren.

Een blik op het programma:

- 'Van een traditionele autoriteit naar een nieuwe autoriteit'
- 'Van het willen controleren van het kind naar het controleren van het eigen gedrag'
- 'Van escalatie en strijd naar rust, standvastigheid en volhouden'
- 'Van ik naar wij'

We heten alle professionelen welkom die ouders en andere professionelen willen helpen om “het graag zien” ook in minder evidente omstandigheden te kunnen (blijven) tonen.

Geannuleerd! Wordt hernomen voorjaar 2019.

Vragen en meer informatie

EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.

Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator

Expoo
Hogeschool Gent
logo VCOK

Datum

Dinsdag 16 oktober 2018 van 9u30 tot 16u30 (onthaal vanaf 9u) te BRUSSEL.

Locatie

Kind en Gezin-academie - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel

Trainer

Sven Bussens, Hogeschool Gent

Doelgroep

Deze vorming is gericht op professionelen die binnen de preventieve gezinsondersteuning werken met ouders die vanuit de dagelijkse opvoedingssituaties toenemende opvoedingsonzekerheid en/of -spanning ervaren. 

Prijs

80 euro, broodjeslunch inbegrepen