Intesys

Auteur :

Intesys

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

 

De eerste jaren van een kind zijn cruciaal om het een goede start te laten nemen, met sterke effecten op hun latere leven. Hoe versterk je de integratie van kwetsbare kinderen in opvang en zorg en ondersteun je gezinnen met jonge kinderen in deze jaren? Lukt dit beter met een geïntegreerde dienstverlening?
Het Europese Intesys-programma, in ons land ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, bracht experts en professionals uit de sector uit heel Europa samen om hierover kennis op te bouwen en te delen.

Op 2 april kwamen zij in Brussel samen voor een internationale slotconferentie waar ze hun aanbevelingen voor het beleid op lokaal, nationaal en Europees niveau voorstelden. Daarnaast kwamen onder meer de proefprojecten die werden gedaan in België, Portugal, Italië en Slovenië, en de voorstelling van de toolkit aan bod.

Uit ons land waren Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Kind & Gezin, en Liesbeth Lambert, van het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK), als spreker uitgenodigd. In ons land waren er twee proefprojecten, één aan Nederlandstalige en één aan Franstalige kant in de Brusselse hoofdstad, beide begeleid en opgevolgd door VBJK. De Vlaamse proeftuin focust op horizontale integratie: het zijn de lokale teams van Huis van het Kind Brussel die werken aan de uitbouw van geïntegreerde en toegankelijke gezinsondersteuning. De Franstalige proeftuin focust op verticale integratie: er is zorg voor een warme overgang tussen voorzieningen voor 0- tot 3-jarigen, kleuterscholen en buitenschoolse opvang, door de betrokkenen regelmatig samen te brengen, met aandacht voor inspraak van ouders.

Katrien Verhegge: “We moeten blijven investeren in een effectieve samenwerking tussen basisvoorzieningen voor kinderen en gezinnen. Gezinnen willen terechtkunnen op één plaats om op verhaal te komen; voor de opvolging van de ontwikkeling van hun kind, om andere ouders te ontmoeten, om vragen te kunnen stellen over het Groeipakket of over de kinderopvang,… Vlaanderen heeft met de Huizen van het Kind een belangrijke stap gezet om dat te realiseren.”

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van