Interessante literatuur

  • Dweck, C.S. (2018). Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen. Uitgeverij SWP.
  • Kieboom, T. (2016). Hoogbegaafd: als je kind (g) een Einstein is. Lannoo Meulenhoff-Belgium.
  • Kieboom, T., & Verheye, D. (2010). De hoogbegaafdheid survivalgids. Abimo.
  • Lammers van Toorenburg ,W. (2005). Hoogbegaafd, nou en? Samsara.
  • Tijdschrift Talent van Uitgeverij Van Gorcum en Magazine ‘Gifted@248’ van Uitgeverij 248media.
  • van Gerven, E. (2017). De Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs.
  • Webb, J. T., Amend, E. R., & Webb, N. E. (2005). Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger’s, depression, and other disorders. Great Potential Press, Inc.
  • Webb, J. T., Gore, J. L., & Amend, E. R. (2007). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Van Gorcum.