Instapje

Auteur :

Vzw Kind en Taal

Jaar van publicatie :

2015

Type :

Praktijkbeschrijving


Beschrijving:

Instapje is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kwetsbare ouders met een peuter. De deelnemende gezinnen worden één keer per week bezocht door een speciaal daarvoor opgeleide beroepskracht en dit gedurende anderhalf jaar. Deze medewerkster speelt met het kind en praat met de moeder. Het kind doet zo spelenderwijs nieuwe spel- en leerervaringen op. De moeder leert de ontwikkeling van haar kind te ondersteunen en stimuleren.  

 

Instapje is ontwikkeld in Nederland (1991, Nijmegen) in functie van het Nederlands onderwijslandschap. Instapje is volgens het Nederlands Jeugdinstituut theoretisch goed onderbouwd en er bestaan eerste aanwijzingen dat de beoogde effecten worden bereikt.  Vzw Pas Genk paste in nauw overleg met Nederland het programma aan voor de Vlaamse onderwijssituatie. Het geprotocolleerde programma werd uitgebreid met een half jaar zodat ouders en hun kinderen die deelnemen aan Instapje, gedurende anderhalf jaar worden begeleidt. Zo kan Instapje naadloos aansluiten op de instap in het kleuteronderwijs in Vlaanderen.  
Instapje is opgedeeld in twee grote luiken, m.n. een home-based en een center-based luik.  Er wordt gestart met het home-based luik in de periode dat een kind tussen 12 en 16 maanden oud is en loopt totdat het kind kan instappen in het kleuteronderwijs. In het home-based luik gaat een medewerkster van Instapje wekelijks naar het gezin toe om te werken aan de ontwikkeling van het kind op de vier ontwikkelingsgebieden.  Vervolgens wordt bijkomend gestart met het center-based luik vanaf dat het kind de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt. Dit betreft een groepsaanbod, het Instapklasje waar moeders en kinderen zich samen met een medewerkster voorbereiden op de kleuterschool. Dit groepsaanbod vindt tweewekelijks plaats terwijl de huisbezoek uit het pedagogische luik tijdens de overige weken tweewekelijks blijven doorlopen.  Optioneel kunnen ouders ook deelnemen aan het Instapuurtje dat voor de hele omgeving wordt georganiseerd voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar. 

 

Praktijkbeschrijving

Bekijk of download hier de praktijkbeschrijving

pdf bestandPBS Instapje web.pdf (356 kB)

 

kindentaal