Inspiratiesessies Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

  • 18 mei 2021

Op 25 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 goed. Het focust sterk op waar de regering naartoe wil met jeugd- en kinderrechten. Het plan richt zich tot alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen nul en dertig jaar. In dit plan van de Vlaamse Regering wordt er gewerkt rond 5 concrete prioriteiten die betrekking hebben op de levens van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.

In het voorjaar van 2021 werd maandelijks één prioriteit in de kijker gezet tijdens een digitale inspiratiesessie. Er wordt ingezoomd op concrete acties en de sessies willen inspireren. Benieuwd naar wat er uit deze sessies gekomen is? Bekijk de verschillende sessie dan. Voor de laatste sessie over mediawijsheid bij kinderen en jongeren kan je nog inschrijven.

Inspiratiesessie 1: Goed in je vel - 23/02/2021: Deze staat in het teken van welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling: kinderen en jongeren moeten zich goed in hun vel voelen. 

Inspiratiesessie 2: Blij met je buurt - 09/03/2021: Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaar van de publieke ruimte en de stuwende motor voor een duurzaam samenleven. 

Inspiratiesessie 3: Goed geëngageerd - 20/04/2021: Kinderen en jongeren nemen al heel wat vrijwillig engagement op. Toch wordt dit engagement niet altijd erkend en blijven sommige vormen onzichtbaar. Versterken wat goed werkt, drempels wegwerken en nieuwe vormen van vrijwillig engagement aanmoedigen en dit alles op maat van jongeren en kinderen, daar wil het JKP samen werk van maken.

Dag ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd - 04/05/2021: Alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel moeten zich goed kunnen voelen in hun vrije tijd, ongeacht hun afkomst, sociaal-economische situatie, lichamelijke of psychische toestand. 

Inspiratiesessie 5: Goed mediawijs - 08/06/2021: Viraal gaan is leuk, gamen is spannend. Zolang je niet hopeloos verstrikt geraakt in het world wide web. Wij helpen kinderen en jongeren om sociale media sociaal te houden en kritisch om te gaan met informatie. Laat je inspireren en schrijf je nog in voor de inspiratiesessie op dinsdag 8 juni van 14u tot 16u15.