Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

Auteur :

 Nathalie Van Ceulebroeck en Didier Reynaert

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


De publicatie biedt een inspiratiekader voor lokale actoren om aan de hand van beschreven omgevingsanalyse en bouwstenen, actief werk te maken van een eigen lokale visie op een kind- en jeugdvriendelijke gemeente.