Inspiratiegids werkingsprincipes

Alle gezinnen ondersteunen door samen te werken: dat is waar het om draait in de Huizen van het Kind. Het betekent ook dat vele handen en hoofden zich engageren voor één doel, en dan kan het helpen als je een aantal werkingsprincipes voor ogen houdt. Waar wil je naartoe, welke visie staat centraal en hoe werk je die concreet uit? In deze inspiratiegids vind je alle bouwstenen, én heel wat voorbeelden van op de werkvloer.

Genoeg voor iedereen

Proportioneel universalisme

Proportioneel universalisme is een vertrouwd begrip binnen de Huizen van het Kind, maar wat betekent het ook weer? Heel beknopt komt het hierop neer: de dienstverlening is voor iedereen (universeel) en ze varieert in schaal en intensiteit (proportioneel). We ontlenen het begrip aan de strategische aanpak van gezondheidsongelijkheid: daar werd het ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek naar wat het best werkt. 
Een proportioneel universele dienstverlening steunt op een mensen- en kinderrechtenperspectief en vertrekt van de diversiteit in de samenleving en de verscheidenheid aan noden. In de praktijk blijft het vaak een – boeiende - evenwichtsoefening om kwetsbare gezinnen te ondersteunen en toch ook een warme plek te blijven voor àlle gezinnen.  

Wat hebben we hier nodig?

Aansluiten bij lokale noden

Bij de lokale uitbouw van je Huis van het Kind moet je eerst en vooral één uitgangspunt voor ogen houden: het welzijnslandschap en de actoren in de gezinsondersteuning zijn in elke gemeente anders, en ook de noden van gezinnen kunnen verschillen van locatie tot locatie. Door aan te sluiten bij de lokale noden van gezinnen en bij het lokaal sociaal beleid krijgen de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel kleur. De kern is dezelfde van De Panne tot Hamont-Achel, de uitwerking en invulling zijn couleur locale. 

Maar hoe kom je nu te weten wat er in jouw huis moet gebeuren? Ook dat is voor elk Huis van het Kind een zoektocht, al kunnen goede voorbeelden helpen.

Lijm in tijden van versnippering

Geïntegreerd werken

Uit internationaal onderzoek weten we dat je met een versnipperde dienst- en hulpverlening niet langer tegemoet kunt komen aan de vragen van ouders binnen een complexe maatschappelijke context. Vandaar dat we inzetten op geïntegreerd en holistisch werken. Dat betekent dat je aandacht hebt voor ouders en kinderen in al hun aspecten, en het vereist een verregaande samenwerking tussen organisaties die expert zijn binnen verschillende levensdomeinen. Samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind en buurtgerichte netwerken kunnen dan ook echt het verschil maken als ze inzetten op die integratie. 

Heb je ons al gezien?

Communicatie en profilering

 

Je Huis van het Kind bekend maken is belangrijk, maar het is vaak ook een uitdaging, waar je het best met alle partners samen werk van maakt. Vanuit Vlaanderen werden een aantal ondersteunende tools aangeboden die daarbij kunnen helpen. Denk maar aan de huisstijlgids, de publiekscampagne met video, posters, de online UIT-agenda... Verder is het natuurlijk altijd inspirerend om even rond te neuzen bij andere Huizen: hoe pakken zij dat aan?  

 

werkingsprincipes

Meedoen en meepraten

Participatie

Participatie is een begrip dat vele ladingen dekt. In essentie gaat het erover dat mensen mogen, willen en kunnen deelnemen aan de vele processen en activiteiten in de samenleving. Bij de Huizen van het Kind gebruiken we vaak de invalshoeken ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’. 

‘Deelnemen’ betekent dat ouders, kinderen en gezinnen meedoen aan activiteiten of gebruik maken van een dienst. De focus ligt op de toegankelijkheid van het aanbod. Acties om participatie te verhogen, zijn dan gericht op het wegnemen van drempels, maar stellen het aanbod zelf weinig in vraag. Binnen deze benadering passen inspanningen om potentiële gebruikers beter te informeren, hen te bevragen en het aanbod gerichter bekend te maken.  

‘Deelhebben’ houdt in dat ouders, kinderen en gezinnen mee de beslissings- of realisatieprocessen vormgeven. Ze zijn mede-eigenaar van het aanbod, en de focus verschuift naar betekenisgeving en cocreatie. Acties om de participatie te verhogen, zijn gericht op de dialoog met de nog niet bereikte doelgroep: hoe kun je meer betekenen voor de gezinnen die je zelden of nooit ziet?