Inspiratie voor Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind

Op veel plaatsen zijn Huizen van het Kind reeds opgestart. Op andere plaatsen zijn er verkennende gesprekken aan de gang.
In dit document zetten we een aantal methodieken en inhouden op een rij waaruit je kan putten om je opstartbijeenkomst Huis van het Kind vorm te geven.
Er is niet één scenario voor een opstartbijeenkomst. Elke regio is immers verschillend. Ga gerust ook eens praten met een (vergelijkbare) gemeente in je buurt.

Deze inspiratie kwam tot stand met de input van o.a. Tijl Aerts, Malle; Wendy Verdickt, Mechelen; Sara Deckx, Middenkempen; Ellen van der Bauweede, Logo Dender; Sammy De Coende, Logo Leieland; VBJK-VCOK en Kind en Gezin.

Heb je zelf zaken ontwikkeld en/of goede ervaringen, laat het ons weten.
Zo maken we samen werk van de Huizen van het KInd, van plekken van en voor gezinnen.

Vooraf

Een succesvolle startvergadering voor een lokaal Huis van het Kind komt niet zomaar. Het start met het helder hebben van je doel en met het oplijsten van mogelijke lokale partners.

Doel?
Je doel is ongetwijfeld 'kennismaken met concept Huizen van het Kind' maar wat wil je precies dat je deelnemers meenemen? 

 • de Vlaamse regelgeving over het Huis van het Kind: wat is het?  wie is de doelgroep en wat zijn de doelstellingen?  wat is de basisvisie?
 • eigen, lokale invullingen van het Huis van het Kind en inspirerende voorbeelden?
 • ....

Partners
Als je doel duidelijk is, zal het ook makkelijker zijn om te bepalen welke deelnemers je wilt uitnodigen. Het decreet geeft suggesties van actoren en sectoren maar jij weet lokaal het best wie kan betrokken worden. Denk ook na wie je precies nodig hebt voor de opstartbijeenkomst: eerstelijnswerkers, beleidsverantwoordelijken, directies, ...

Je contacteert mogelijke partners best op voorhand en persoonlijk om hen te informeren over de bedoeling van de startvergadering en een eerste zicht te krijgen op engagement en vragen.

Een enthousiasmerende uitnodiging doet er ook toe. Denk hierbij aan woordgebruik, stijl, ... 
Bijvoorbeeld: Samen bouwen aan het Huis van het Kind: doe je mee?

Overweeg ook de optie om het Huis van het Kind-idee eerst voor te stellen op bestaande overlegplatformen in plaats van onmiddellijk een nieuw overleg op te starten. Dit kan bijv. op het lokaal overleg kinderopvang, lokaal overleg opvoedingsondersteuning, kinderarmoedeoverleg, ...

Algemene tips voor een geslaagde meeting

Wil je startvergadering een succes zijn, dan is het belangrijk dat het doel voor de deelnemers duidelijk is. We zijn met z'n allen soms een beetje vergadermoe. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid en resultaatsgericht te werk te gaan.
We zetten enkele tips op een rijtje:

 • Bereid je vergadering goed voor. Doe dit bijv. met een kerngroepje.  Werk met methodieken.  Zorg dat er meer op de agenda staat dan informatieoverdracht.
 • Zet deelnemers ook aan het werk door bijv. een brainstormsessie of andere methodieken in te lassen.
 • Sluit een overleg af met afspraken: wie doet wat tegen wanneer?
 • Bewaak betrokkenheid.
 • Koppel het aangename aan het nuttige.

Meer tips vind je in de handleiding lokaal overleg opvoedingsondersteuning: zie download

Presentatie Huizen van het Kind

Op de website www.huizenvanhetkind.be vind je een tekst (basiskader) en hier bieden we je ook een presentatie die je voor je startbijeenkomst kunt gebruiken.
Het werkt het best als je deze presentatie inzet op een manier die aansluit bij de deelnemers van jouw overleg.
Start bijv. met een kennismakingsrondje en vraag de deelnemers te vertellen wie ze zijn, wat ze willen te weten komen in deze meeting en laat ze 1 associatie die ze maken met het Huis van het Kind vertellen.

Na dit rondje kun je inzoomen op bepaalde delen van de presentatie en andere overslaan.  Je kunt de tekst/ppt ook bij je verslag van de meeting nasturen zodat iedereen toch het hele verhaal heeft.

Hou in het achterhoofd dat partners zich graag willen engageren in het 'allemaal samen'-verhaal van de Huizen maar tegelijk ook graag willen weten hoe precies dit engagement de eigen werking kan verrijken. Probeer in je presentatie met concrete voorbeelden daar op in te spelen. Goede presentaties hebben dus oog voor de lokale situatie en voor de aanwezige deelnemers.

We bieden je hierbij enkele voorbeeld presentaties.
Indien je het wenst, kan je ook contact nemen met de afdeling Preventieve GezinsOndersteuning van Kind en Gezin (huizenvanhetkind@kindengezin.be).  Er wordt dan samen met jou gekeken of een gezamenlijke presentatie mogelijk is.  

Andere opties:

 • een gastspreker uitnodigen die een inhoudelijk verhaal brengt over een aspect van de Huizen van het Kind ( bijv. over preventieve gezondheidszorg, sociale cohesie, toegankelijkheid, ...)
 • een coördinator van een ander HvhK aan het woord laten over de oprichting, de meerwaarde voor gezinnen, de partners, de samenleving

Aan de slag: kennismaken

Een kennismakingsrondje kan je ook op een andere manier aanpakken.  Een paar voorbeelden:

 • Wat zegt een voorwerp over jou?
  Vraag aan de groep om 2 voorwerpen te nemen uit de rugzak die iets zeggen over de persoon
  Daarna vraag je aan één persoon om zijn voorwerp op de grond/tafel te leggen en kort toe te lichten wat het voorwerp over hem zegt.
  Vervolgens vraag je aan de anderen wanneer ze een link zien met hun voorwerp die aan dit voorwerp te leggen.  Zo wordt een domino gevormd.  
  Elke keer wordt er een korte toelichting gegeven over wat het voorwerp over hem/haar zegt.
 • Hoe voel je je nu?
  Leg 4 schilderijen op de grond en vraag aan de deelnemers om te gaan staan bij het schilderij dat iets zegt over hoe je hier aanwezig bent of hoe je je nu voelt.

Meer methodieken vind je o.a. in het boek 'activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk'

Aan de slag: op weg naar een gedeelde visie

Een Huis van het KInd maak je samen. Daarom is het belangrijk om in je startmeeting verder te gaan dan een informatieve presentatie van wat een HvhK is. Het is dus best om aan de slag te gaan in kleinere groepjes om verwachtingen scherper te krijgen en de eerste stappen te zetten naar een gemeenschappelijke visie. We doen enkele suggesties van werkwijzen:

 • Brainstorm in kleine groepjes
  Verdeel de deelnemers in groepjes van 5 à 6 personen.  Het is aangewezen te kiezen voor een groepssamenstelling van mensen die mekaar niet kennen of die minstens een zo verschillend mogelijke professionele achtergrond hebben ( bijv. niet een groepje met allemaal mensen uit de kinderopvang).
  Geef de mensen steeds wat individuele bedenktijd en stel ook papier of post-its ter beschikking.  Zorg per tafel ook voor flappen om het gezamenlijk verhaal op te schrijven.
  Hierbij vind je een aantal vragen die zinvol zijn als brainstorm. Kies er enkele uit:
  Vraagstellingen:
  Wat doet of wat kan een HvhK zijn en doen? Wat willen we aanbieden?
  Voor wie is een HvhK er?
  Welke voordelen - voor gezinnen - kan een HvhK hebben?
  Wie wil je zijn als HvhK?
  Hoe en met wie wil je dit doen?
  Hoe ziet je HvhK er binnen 10 jaar uit?
  Welke thema's moeten in onze gemeente zeker aan bod komen?
  Wat zijn de noden?
  Wat bestaat er al?

Afwerking

Na een opstartmeeting heb je veel informatie bij elkaar. Zorg voor een zorgvuldige verslaggever en verslaggeving. Na de meeting bekijk je - best met een groepje trekkers - de verzamelde input. Haal er prioriteiten uit die je transparant terugkoppelt aan de groep.
Hou er rekening mee dat door dergelijke startmeeting je bepaalde verwachtigen hebt gecreëerd bij je mogelijke partners en dat die dus graag zicht willen houden op het vervolg. Zorg dus voor een snel vervolg.