Inloopteam Zuidrand

Korte beschrijving van de organisatie

Inloopteam Zuidrand ondersteunt maatschappelijke kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar in de opvoeding.

Betekenis van het traject KKGK

De visuele veranderingstheorie heeft ervoor gezorgd dat we in het team, in contact met ouders en in contact met externe organisaties beter kunnen expliciteren waar we voor staan.

De begeleiding tijdens het traject heeft ons geholpen om in die veranderingstheorie één sleutel indicator te definiëren nl, ouderlijke stress. Vervolgens hebben we een meetinstrument ontwikkeld dat we jaarlijks zullen gebruiken om de impact van onze werking na te gaan.

Er is een samenwerking met Thomas Moore Hogeschool opgestart. Zij zullen ons verder ondersteunen bij het analyseren van de kwalitatieve gegevens.

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website: www.inloopteams-antwerpen.be

Contactpersoon: Mieke Verhaert

Mieke.verhaert@devoorzorg.be