Informatie- en ontmoetingsruimte Kelle in De Haan

I.O Kelle is een lokale en laagdrempelige ontmoetingsruimte waar we inzetten op het dichten van de sociale kloof en contacten stimuleren tussen gezinnen met verschillende sociale- en/of culturele achtergronden.

Doel

De doelstellingen zijn:

  • netwerkversterking
  • ontmoeting
  • zinvolle vrijetijdsbesteding

Doelgroep

Alle gezinnen met kinderen.

Werkwijze

Het West-Vlaamse woord ‘Kelle’ is een achtergebleven meertje op het strand bij laag water. Omdat een ‘Kelle’ warm en veilig is, is het een fijne plek om samen met je kind te spelen.

In de ‘Kelle’ kunnen ouders samen met hun (klein)kindje van 0 tot 4 jaar gezellig komen spelen terwijl ze andere mama’s papa’s of grootouders kan leren kennen. 

Tijdens het schooljaar wordt er op woensdagnamiddag een ouder-kind activiteit aangeboden.  In vakantieperiodes wordt er meermaals per week ouder-kind activiteiten en uitstappen gedaan.

De ‘Kelle’ werkt ook samen met de bibliotheek en de spelotheek.

De ouder is niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteit en kan gerust op dat moment ook naar de Kelle komen om enkel een praatje te doen of om met zijn kindje te komen spelen.

Inschrijven is niet nodig, tenzij het over een uitstap of een speciale activiteit gaat. Dit wordt altijd vermeld op de activiteitenkalender.

Vanuit de Kelle worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd in samenwerking met onze partners. Deze activiteiten kunnen zowel doorgaan in I.O. de Kelle of op andere locaties in De Haan. 

Op donderdagochtend kunnen ouders ook vanaf 8.30u in de Kelle terecht voor vrije spel- en ontmoetingsmomenten waar men gebruik kan maken van het speelgoed van de spelotheek of gezellig een kopje koffie kan drinken.

Voor ouders van grotere kinderen en jongeren (5 tot 18 jaar) organiseert de ‘Kelle’ ook een aanbod in samenwerking met verschillende partners.

Voor ouders ( zonder de kinderen) worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Er is een netwerkgroep voor kwetsbare mama's, een groep voor oefenkansen Nederlands, e.a.

Daarnaast is er ook elke woensdagvoormiddag iemand aanwezig waar ouders terecht kunnen voor informatie.

Partners

Gezinsbond Wenduine; Bib De Haan; Felies, Kind en Gezin, Jeugddienst De Haan, CM De Haan, Wit-Gele Kruis, Zitdazo, Vormingplus, ECK De Wieg, CAW NWVL,...

Sterktes 

De Kelle slaagt er om een sociale mix samen te brengen waaruit al hechte vriendschappen zijn gegroeid.  

Ouders zijn ook erg betrokken en nemen actief deel aan de werking.

Hoog bereik van kwetsbare gezinnen

Uitdagingen

Soms is de ruimte te klein als er veel volk aanwezig is.

Als er een vaste groep ouders zijn, is het niet eenvoudig om nieuwe mensen te verwelkomen en vast te houden.

Subsidiëring

Nationale Loterij en Provincie West-Vlaanderen

 

Contact

Huis van het Kind De Haan
Raadhuisstraat 2
8420 De Haan

Katrien Raats

Katrien.raats@ocmwdehaan.be

050 43 51 36

www.kelle.be