Incredible years (pittige jaren)

Incredible Years bevat meerdere trainingen voor verschillende doelgroepen. Het programma dat in Nederland gegeven wordt is de basistraining voor ouders van kinderen van 3 t/m 6 jaar. Deze training wordt in groepsverband gegeven aan ouders van 8 tot 12 kinderen. In de Basis training wordt in 18 wekelijkse sessies van 2 uur gewerkt aan de thema's spel/ coachen, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Ouders ervaren dat zij zelf problemen oplossen en daarin door elkaar gesteund en gestimuleerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van een cursusboek, fragmenten, brainstormen (in grote groep en in tweetalen), groepsdiscussie, flip-over, rollenspelen, oefeningen voor thuis, wekelijks bellen door ouders onderling en bellen door de therapeut.


Doelen
Het uiteindelijk doel van Incredible Years is het verminderen van agressie en gedragsproblemen bij jonge kinderen en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. De interventie wil dit bereiken door de ouders bevorderende opvoedingsvaardigheden aan te leren en door de onderlinge gezinsrelaties te versterken. Hiertoe zijn specifieke subdoelen en activiteiten opgesteld:

het bevorderen van positief en zorgzaam ouderschap en algemeen zelfvertrouwen bij ouders; 
streng of met geweld opvoeden vervangen door positieve opvoedingsstrategieën, zoals negeren van ongewenst gedrag, consequenties stellen (o.m. time-out oftewel apart zetten), bijsturen, toezicht houden en probleemoplossen; 
het verbeteren van de probleemoplossende en communicatieve vaardigheden en de zelfbeheersing van de ouders; en 
het bevorderen van ondersteunende netwerken rondom het gezin en van de betrokkenheid tussen ouders en school.

Doelgroep
Incredible Years is gericht op ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar bij wie een oppositioneel-opstandige of gedragsstoornis (al dan niet met ADHD) is vastgesteld, of ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen die (nog) niet gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis maar die wel ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn.

Meer informatie
Het oorspronkelijke materiaal is ontwikkeld door Carolyn Webster-Stratton (University of Washington, Seattle, USA). Zij is ook de licentiehouder van alle oorspronkelijke en vertaalde materialen.

Een uitgebreide handleiding waarin elke sessie nauwkeurig van begin tot eind wordt beschreven, inclusief doel, oefeningen, videofragmenten, onderwerpen voor de brainstorm/ oefening in tweetallen, rollenspellen, fragmenten, discussiepunten en theorie per sessie ; dvd's, cursusmaterialen en evaluatieformulieren zijn verkrijgbaar via de website www.incredibleyears.com. De oudermaterialen van Basic zijn vertaald in het Nederlands. Deze zijn ook te bestellen via de genoemde website.

Handboek voor ouders: Cursusboek (oorspr. titel: The Incredible Years - A troubleshooting guide for parents of children aged 2-8 years). De Nederlandse vertaling is hier verkrijgbaar in de boekhandel: C. Webster-Stratton (2007). Pittige jaren. Prakti-sche gids bij het opvoeden van jonge kinderen. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031348909.