Inclusief gemeentebeleid? Betrek partners en inwoners

Het ontwikkelen van inclusief beleid is voor veel gemeenten een uitdaging. Movisie ontwikkelt samen met gemeenten, ter ondersteuning, een stappenplan. In dit artikel licht expert Ceronne Kastelein toe hoe je partners en inwoners kan betrekken bij het beleidsvormingsproces.

Auteur :

C Kastelein

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Website


Een gemeente wil haar inwoners zo goed mogelijk te faciliteren bij wonen, werken en recreëren. Het is van belang dat de gemeente de behoefte van de inwoners kent. Zonder dat in kaart te brengen, is het niet mogelijk om inclusief beleid te voeren.