IN-Zetje

Korte omschrijving van de organisatie

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, sociaal toerisme en kind & vrije tijd. Het domein kind & vrije tijd is gericht op armoedebestrijding bij jonge gezinnen en omvat de takken voorschoolse werking, brede school en buitenschoolse opvang. IN-Z is daarmee actief in de gemeenten Leuven, Hasselt, Beringen, Borgloon, Heers, Kortessem, Overpelt en Sint-Truiden. In elk van de gemeenten werkt IN-Z op maat, onder lokale regie en in samenwerking met onderwijs, hulpverlening en vrijetijdsactoren. Laagdrempelige armoedebestrijding vormt daarin de rode draad.  Ons KOALA-project focust zich op IN-Zetje in Beringen.  Een laagdrempelige kind-ouderwerking die vanuit ontmoeting en spel werkt  aan de sociale grondrechten van aanstaande gezinnen en van jonge gezinnen met kinderen tot drie jaar.

Betekenis van het traject KKGK

Dit traject heeft onze organisatie meer bewust gemaakt over het belang van zelfevaluatie en impactanalyses. We kiezen ervoor om ‘impact’ in te bedden in de cultuur van onze organisatie en dit begint ondertussen goed vorm te krijgen. Het vraagt een verandering in cultuur, maar het loont. Het zorgt ervoor dat we samen bepalen welk verschil we wensen te maken en dat we dezelfde doelen nastreven. In dit streven willen we dat iedereen, van praktijkwerker tot beleidsmedewerker, zich aangesproken voelt om hun steentje aan die impact bij te dragen.

Mede dankzij dit traject gaan we als organisatie anders en ‘impact’-bewuster om met onze werkingen en projecten:

  • We willen weten wat we doen, wat werkt, wat werkt niet
  • We willen weten dat wat we doen, goed is voor de gezinnen en kinderen (of andere klanten in andere projecten), voor het netwerk, voor de medewerkers
  • De onderbouwde informatie die we uit de metingen halen, geeft ons meer zekerheid en vertrouwen
  • We willen een verschil maken
  • We zijn niet bang om fouten te maken, hieruit kunnen we leren

Wat we geleerd hebben uit de impactanalyses van andere organisaties, alsook die van onszelf dat wanneer deze schematisch worden voorgesteld deze soms zeer warrig en complex kunnen zijn en moeilijk te lezen en te interpreteren. Wij hebben hieruit geleerd dat het eenvoudiger en bondiger kan. Bijvoorbeeld:

IN-Zetje.PNG

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website IN-Z.be

Contactpersoon:  Tina Verbeeck

Tina.Verbeeck@in-z.be