In een ideale kleinschalige woonvoorziening - Werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

Auteur :

Anja Holwerda en Loraine Visscher

Jaar van publicatie :

2022

Type :

Document


Sinds 2018 kennen we in Vlaanderen kleinschalige woonvormen. Deze werden door toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het leven geroepen voor jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten en die de overstap naar een zelfstandig leven nog te groot vinden.

Ook in Nederland wordt er binnen jeugdhulp geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Een 4-tal jongeren wonen er samen in een gewone woonwijk, dichtbij hun eigen netwerk en voorzieningen om de draad met het sociale leven terug op te pikken. Een vast team van professionele opvoeders ondersteunt hen, maar zij wonen niet in hetzelfde huis. Deze vorm van jeugdhulp biedt de jongeren een thuis met mogelijkheden voor intensieve specialistische begeleiding op maat

Welke werkzame en belemmerende factoren leiden tot een succesvolle plaatsing en een duurzaam verblijf? Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN). Het onderzoek is 2-delig: 
(1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en
(2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

Deze factsheet zet de bevindingen van het literatuuronderzoek op een heel overzichtelijke manier in de kijker. De auteurs belichten de essentiële kenmerken van een kleinschalige woonvoorziening met oog voor onderwijs, sociaal netwerk, integraal hulpverleningsaanbod, groepsgrootte en leefklimaat. Tot slot zetten ze de kerntaken van de professionals op een rij alsook het ideale profiel en werkklimaat.