In de Voorkempen stoppen ze niet aan de gemeentegrenzen

Het Huis van het Kind Voorkempen is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. Dat maakt dat de partners over de gemeentegrenzen heen werken, en dat het Huis van het Kind de hele regio bestrijkt. In 2019 besloten ze om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de thema’s van het Huis van het Kind. Vervolgens is er een stand van zaken voor de regio opgemaakt en zijn er een aantal duidelijke doelstellingen voor de regio ontwikkeld. Die doelstellingen willen ze samen verwezenlijken tegen 2030. Op de oproep tot samenwerking hebben heel veel mensen enthousiast gereageerd.  

Contactgegevens

Huis van het Kind Voorkempen

Emma.Lambrechts@kina.be

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind