Impactevaluatie

Auteur :

V. Decorte en Valerie Bosmans

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Aanleiding was de vraag tot regierol in de Antwerpse HvhK. Deze vraag zorgde voor een nood aan professionalisering, belang van een duidelijke rol: ‘Wie zijn we als Kraamvogel en wat doen we allemaal?  Hiertoe werd vorming gevolgd bij SOCIUS en werd een coach gezocht bij de sociale innovatiefabriek. 

Stappen 

STAP 1: Missie en visie onder het stof halen met als doel de werking en de rol van de Kraamvogel in kaart brengen.  

  • Tool: theory of change. 

STAP 2: Onderzoeksvragen opstellen en bevraging van stakeholders 

Resultaat van het proces: 

Stil staan en tijd nemen voor impact evaluatie leverde heel wat nieuwe doelstellingen op: 

  • Het maken van duidelijk infosheets over de 4 hoofddoelen. 

  • Belang van een communicatieplan en aanwezigheid op sociale media. 

  • Belang van inzetten op gebruikersparticipatie. 

  • Blijven tijd maken in de toekomst om doelen en impact te blijven meten! 

Wat blijft hangen bij de deelnemers… 

‘Impact evalueren is iets wat we te zelden doen, maar het is wel belangrijk om de tijd te nemen en grondig stil te staan bij de werking… Er is dus nog veel werk.’