Iedereen jeugdwerker.

Auteur :

Frederique Loones

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Korte beschrijving:

 

In deze sessie werd toegelicht waar de Ambrassade voor staat:   

  • een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid  

  • een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel  

  • de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen  

  • de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers  

  • de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.  

Jeugdwerk is een dynamisch gebeuren: de focus evolueert levensbreed mee met de veranderende maatschappij (ter illustratie werd een filmpje getoond van JES, stadslabo). Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen professionals en vrijwilligers. De jeugdwerker is steeds meer een kruispuntwerker, een bruggenbouwer en het is daar dat jeugdwerk en Huizen van het Kind elkaar tegenkomen. Er wordt een oproep gelanceerd ten aanzien van alle partners van de Huizen van het Kind om allemaal wat (meer) jeugdwerker te worden, want “jeugdwerk werkt”. Door in te zetten op de kracht van vrijwilligers, experiment, diversiteit, kruispunten en de stem van kinderen en jongeren willen we bouwen aan jeugdwerk dat werkt voor iedereen: kinderen, jongeren, jeugdwerkers en partners. 

Deze elementen zitten ook vervat in de Agenda voor de Toekomst die dit jaar opgemaakt werd.  

Tenslotte werd er nog ingegaan op de nieuwe website www.watwat.be, die dit najaar gelanceerd werd. Maar liefst 70 verschillende jeugdinfopartners slaan de handen in mekaar om een correct antwoord te leveren op meer dan 1.000 vragen waar kinderen en jongeren mee kampen.