Hulpmiddelen bij het voeren van pedagogische adviesgesprekken

In dit pakket vind je concreet uitgewerkte hulpmiddelen (leidraden, observatiekaarten, planners,...) die je kunnen ondersteunen bij je pedagogische adviesgesprekken met ouders en opvoedingsverantwoordelijken.  Ze zijn bedoeld als inspiratie en ondersteuning.

Sommige hulpmiddelen (aangeduid met *) kan je downloaden als pdf.  Andere kun je makkelijk uitleggen aan ouders en hen uitnodigen zelf creatief aan de slag te gaan.

Het pakket is opgebouwd volgens het verloop van een adviesgesprek. Eerst bespreken we een hulpmiddel ter voorbereiding van het gesprek.  Daarna komen de observatiemiddelen aan bod. Vervolgens zijn er instrumenten die kunnen ingezet worden voor het uitwerken van of de ondersteuning van een bepaalde aanpak.  Ten slotte worden enkele hulpmiddelen besproken ter evaluatie van  het adviesgesprek.

Instrumenten zijn geen wondermiddel.  Een goede basishouding, communicatieve en gespreksvaardigheden, een goed analytisch vermogen e.d. zijn belangrijk.

Je bekwamen in pedagogisch adviseren?
Neem een kijkje bij 'Training in het voeren van pedagogisch adviesgesprekken'