Hulp bij het opvoeden

Auteur :

G.Blokland, M.Albeda, A.Bordwijk, M.van de Meer

Jaar van publicatie :

2006

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

De invulling van de gemeentelijke functie pedagogische hulp.

Zowel op landelijk als op lokaal niveau is het Nederlands overheidsbeleid erop gericht om opvoedingsondersteuning een stevige basis te bieden. Regelgeving bracht duidelijkheid over de gemeentelijke taken en de afbakening met het veld van de jeugdzorg.

Deze publicatie biedt een uitwerking van de functie licht pedagogische hulp aan gezinnen.