Bestuur en organisatie

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind organiseren en besturen is geen sinecure.  Partners zoeken en je samenwerkingsverband vorm geven, een organogram en beslissingspaden vastleggen, coördinatorschap vorm geven,  het bepalen van je doelstellingen, … allemaal bouwstenen, randvoorwaarden om een Huis van het Kind uit te bouwen. 

Structuur van je netwerk

In het organogram of manier waarop het samenwerkingsverband gestructureerd is zien we doorgaans volgende elementen terugkomen:

  • Algemene vergadering
  • Netwerkgroep
  • Stuurgroep
  • Werkgroepen

De samenstelling, rol en bevoegdheid, invulling, werking… is verschillend naargelang de situatie. Bekijk hier de toelichting en voorbeelden.

Rol van coördinator

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind dat zijn doelstellingen wil realiseren heeft duidelijkheid over rollen nodig. Coördinatie of de rol van de coördinator is cruciaal.
We brengen inspirerende visies samen.

Een werking uitbouwen zonder fysieke locatie

Centrale vragen wanneer je een werking Huis van het Kind uitbouwt zijn hoe je in contact wil treden met je gezinnen en hoe je het samenwerken tussen organisaties wil stimuleren. Voor beide doelstellingen is het hebben van een fysieke locatie een meerwaarde. Voor gezinnen levert het een herkenbaar en liefst laagdrempelig adres op waar vragen kunnen gesteld worden. Voor organisaties is het onder één dak samen werken (en dan liefst ook samenwerken) een uitgelezen kans om inhoudelijke werkingen op elkaar af te stemmen (meer hierover op de themapagina samenwerken).

Op dit moment zijn er op beide vlakken nog grote verschillen tussen de Huizen van het Kind. Naast de fysieke locaties, zijn er ook gemeenten waar er gewerkt wordt met contactpunten in partnerorganisaties of soms waar contact enkel kan via telefoon of mail. Soms zijn er een aantal werkingen fysiek geclusterd, soms helemaal niet. 

We vroegen aan een aantal Huizen van het Kind waar men (voorlopig) nog geen fysieke locatie heeft hoe zij werken, of het niet hebben van een fysiek Huis hen hindert en of het ook voordelen kan opleveren.

We clusterden hun antwoorden tot de volgende thema's:

In 2017 organiseerden we al een thematafel, waarin een aantal Huizen van het Kind ervaringen en tips uitwisselden over dit onderwerp. Een verslag daarvan kan je hier lezen. 

Intergemeentelijke samenwerken

Op heel wat plaatsen zijn er of denkt men aan een intergemeentelijk Huis van het Kind. Maar hoe kom je dan als één huis naar buiten en hoe schrijf je een gemeenschappelijk verhaal. Hoe werken aan betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten?

Bijleren?

EXPOO organiseert, in samenwerking met PRONET, een tweedaagse vorming 'Bouwstenen voor samenwerking en regie'.
De tweedaagse gaat door op 22 april en 6 mei, maar is ondertussen volledig volzet.

Themapagina Samenwerken

EXPOO bundelde heel wat informatie rond samenwerken, de webinars 'Samenwerken in je Huis van het Kind' en tools om aan de slag te gaan met je samenwerkingsverband op hun themapagina 'Samenwerken'. 

Themapagina beroepsgeheim

De Huizen van het Kind brengen beroepsbeoefenaars uit verschillende disciplines samen, elk met hun eigen kennis, maar ook met hun eigen vertrouwelijke informatie.  Hoe zit dit nu met informatiedeling en beroepsgeheim. Op deze pagina vind je de informatie bij elkaar gebracht.

Fold-up meeting Eerstelijnszones en Huizen van het Kind

Rudi Overloop van Zorg en Gezondheid gaf op de fold-up meeting van 21 maart 2019 een korte toelichting over de eerstelijnszones, de plek die de Huizen hierin innemen en welke opprtuniteiten er zijn voor de Huizen van het Kind.

Je kan de opname hier herbekijken.

desocialekaart.be, je wegwijzer naar zorg

Wil je weten welke zorgaanbieders gevestigd zijn in jouw gemeente? Ben je op zoek naar lokale en regionale partners om samenwerkingsverbanden op te zetten? Denk je erover na om zelf een sociale kaart op te maken?

www.desocialekaart.be is een objectieve, accurate en gecontroleerde website van de Vlaamse overheid, die deze vragen beantwoordt.

 

Vzw of feitelijke vereniging

Meer informatie over bestuursvorm vzw of feitelijke vereniging vind je in dit document pdf bestandvzwoffeitelijkevereniging.pdf (88 kB)

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Veelgestelde vragen over verzekeringen en aansprakelijkheiddocx bestandverzekering - aansprakelijkheid.docx (56 kB)