Werkingsprincipes

Elk kind, elk gezin gepast ondersteunen

De betekenis voor gezinnen met kinderen ligt in wat we doen met al die verbindingen tussen de levensdomeinen, we willen meerwaarde creëren. Die meerwaarde als samenwerkingsverband kunnen we bereiken door in te zetten op volgende prioritaire thema’s.

Klik op de thema's voor meer informatie.