Jeugdhulp

Zowel vanuit het perspectief van de preventieve gezinsondersteuning als vanuit de jeugdhulp wordt aangegeven dat een goede afstemming noodzakelijk is.

Magazine Huizen van het Kind

Je zet een belangrijke stap naar actie als je vertrekt vanuit de vraag wat je voor elkaar kan betekenen

Magazine Huizen van het Kind

In elk gezin zit kracht, zelfs op momenten dat het moeilijk gaat.

De Huizen van het Kind en integrale jeugdhulp

De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp zijn beiden betrokken bij het opgroeien en opvoeden van kinderen, en het ondersteunen en hulp bieden aan gezinnen. Het aanbod dat wordt samengebracht in de Huizen van het Kind enerzijds en binnen jeugdhulp anderzijds bevindt zich op eenzelfde continuüm, van niet-probleemgebonden naar probleemgebonden.

Gewone jongeren met een complexe problematiek

In ‘Gewoon complex’ laat het Kinderrechtencommissariaat jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord. Het dossier combineert de analyses van professionals - wat zijn de grootste struikelblokken in de hulpverlening voor kinderen en jongeren met complexe problematieken, en hoe kunnen die vermeden worden? – met de ervaringen van de jongeren en de ouders. Hoe omschrijven jongeren en ouders hun problemen? Hoe kijken zij naar zichzelf? Wat hebben ze nodig? En waar zien zij oplossingen? We sluiten het dossier af met ideeën voor verbetering van de jongeren, ouders en professionals en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat.

Evoluties en opties Roadmap

Eén gezin, één plan

Voor de provincie Antwerpen gaat het om 3 regionale verbanden. (met telkens vermelding van de kernpartner die het project trekt)

 • Trefplaats Jeugdhulp Kempen (CAW De Kempen i.s.m. vzw Cirkant)
 • Noorder- en Voorkempen (vzw OLO, dienstencentrum Openluchtopvoeding)
 • Trawant, Mechelen (MFC Ritmica, Hove)

Voor de provincie Oost-Vlaanderen gaat het om 3 regionale verbanden

 • Meetjesland (Vrij CLB Het Meetjesland)
 • Waas en Dender (vzw Regionaal Welzijnsoverleg Waasland)
 • Gent (Welzijnsoverleg regio Gent)

Voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel gaat het om 3 regionale verbanden

 • Brussel (CAW Brussel)
 • Hageland (CGG Vlaams Brabant- Oost)
 • Asse, Meise- Vilvoorde (vzw Radar)

Voor de provincie West-Vlaanderen gaat het om 3 regionale verbanden

 • Jeugdhulp West-Vlaanderen (DVV Westhoek - Westhoekoverleg)
 • Midden West-Vlaanderen (Vrij CLB Roeselare)
 • Konekti (Regio Kortrijk, W13 – OCMW vereniging)

De goedgekeurde regio’s kunnen alvast aan de slag met de verdere voorbereiding van de samenwerking. Na de zomer wordt verwacht dat alles operationeel is en kunnen de eerste extra gezinnen effectief geholpen worden.