Huizen van het Kind: sleutelactor in kindervriendelijke stad of gemeente

Auteur :

Didier Reynaert en Sarah Vanden Herreweghen

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. De doelgroep van dit verdrag zijn kinderen en jongeren tot achttien jaar. Alle mogelijke informatie over het label en hoe het te krijgen op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be De jury legt de lat voor het verkrijgen van het label doelbewust heel hoog. Op dit moment hebben 24 Vlaamse steden en gemeenten het label. Dwz dat in die gemeenten er een visie bestaat over hoe kinderen en jongeren en hun belangen nadrukkelijker op de lokale agenda worden geplaatst.

Op de sessie waren vertegenwoordigers van 2 gemeenten die zowel een label Kindvriendelijke gemeente als een Huis van het Kind hadden. Hoewel Sint Katelijne Waver en Geraardsbergen 2 heel verschillende gemeenten zijn, viel meteen op hoezeer in beide gemeenten ook de Huizen van het Kind in de werking van het gemeentelijk apparaat een plaats hadden. Voor het HvK was uitgetekend welke (gemeentelijke) doelstellingen dat Huis moest aanpakken en daar werden dan doelbewust gemeentelijke middelen voor vrijgemaakt. In de sessie leidde dat tot de conclusie dat het voor een lokaal HvK van groot belang is om een strategische plaats te krijgen in de aanpak van lokale doelstellingen. Anders gezegd, lokale besturen moeten de reflex krijgen om hun gemeentelijke doelstellingen voor deze doelgroep te realiseren door gebruik te maken van het HvK. Dit moet voor de HvK garanderen dat er vanuit het bestuur middelen voor de werking worden voorzien.