Huizen van het Kind dingen mee naar het label ‘Kindvriendelijke Stad of Gemeente’

Door Leen Ackaert, beleidsadviseur, Kinderrechtencommissariaat
Imke Pichal, coördinatie en procesbegeleidster Label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
Jolijn Dehaene, coördinatrice Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten

Korte omschrijving

In de workshop: ‘Huizen van het Kind dingen mee naar het label ‘Kindvriendelijke Stad of Gemeente’ vertellen we hoe verschillende Huizen van het Kind, samen met andere diensten een hefboom speelden in de realisatie van een meer kindvriendelijke stad of gemeente.

Vanuit de praktijk geven we tips and tricks om, als ‘Huis van het Kind’, een rol te spelen in het kindervriendelijker maken van de eigen stad of gemeente, en om mee te participeren aan een proces dat kan leiden tot het label ‘Kindvriendelijke Stad of Gemeente’ voor de eigen stad of gemeente.

Doelgroep

Iedereen die meebouwt of deel uitmaakt van een Huis voor het Kind in zijn stad of gemeente, lokale ambtenaren bevoegd voor jeugd, welzijn, ruimte, vrije tijd…

Link met congresthema

Kinderwelzijn? Opgroeien in een sterk gezin is belangrijk, maar ook de kansen die kinderen krijgen en ervaren in hun buurt, gemeente of stad zorgt voor kinderwelzijn. Bijvoorbeeld: vindt elk kind ruimte om te spelen binnen een zekere straal rond z’n huis? Zijn er voldoende opvanginitiatieven en vrije tijds mogelijkheden in de achtergestelde buurten? Is er een Huis van het Kind (HvK) dat regelmatig ontmoetingsmomenten en activiteiten voor en met gezinnen in elkaar steekt? Worden kinderen betrokken bij het uitbouwen van hun speelkansen in hun gemeente? Worden er bruggen gelegd tussen HvK en lokale diensten voor jeugd, welzijn, wonen, vrije tijd, cultuur, om samen een integraal kindvriendelijk lokaal beleid te realiseren?

In 2014 werden de eerste labels Kindvriendelijke Steden en Gemeenten uitgereikt. Het was aan de steden Gent, Hasselt, Mechelen, Meeuwen-Gruitrode, Sint-Niklaas, Turnhout en Wetteren. De erkenning betekende niet dat er geen marge voor verbetering of vernieuwing was, wel dat ze structureel hadden nagedacht over het belang van kindvriendelijkheid, dat ze geluisterd hadden naar kinderen en jongeren en dat ze verschillende partners rond de tafel hadden gezet om samen werk te maken van kindvriendelijk lokaal beleid.
Sindsdien hebben meerdere steden en gemeente de titel mogen dragen. Niet alleen lokale besturen waren de spil in het meedingen naar het label. Ook verschillende HvK speelden een belangrijke voortrekkersrol in het streven naar meer kindvriendelijkheid in hun gemeente of stad.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Vanuit de praktijk geven we tips and tricks om, als ‘Huis van het Kind’, een rol te spelen in het kindervriendelijker maken van de eigen stad of gemeente, en om mee te participeren aan een proces dat kan leiden tot het label ‘Kindvriendelijke Stad of Gemeente’ voor de eigen stad of gemeente.

Verslag

 • Kinderrechten = containerbegrip; operationaliseren 

 • KVSG = geen toverformule = een proces, focus behouden, is nooit af 

 • Stem kinderen en jongeren horen & mee aan de slag 

 • ‘beschermen’ <-> volwassen burgers/partners => kansen 

 • Kinderen zijn geen baas, wél gehoord worden, participatie 

 • Alle beleidsdomeinen (jeugd, cultuur,…), rode draad => alle schepenen hebben er belang bij 

 • 0-18j + diversiteit, ‘ook de moeilijke jongeren’ 

 • Als je vriendelijk bent voor kinderen => = vriendelijk voor iedereen 

 • We leven NU (kids maken deel uit van de huidige samenleving), beleid op kinderen is niet enkel ‘voor de toekomst’ => algemene leefbaarheid wordt verhoogd 

 • Als beleid voor jongeren aangepast is, dan is de lat hoog gelegd en is het zeker OK bv picto, visueel,… 

 • KVSG beleid 

 • Langere termijn, dus is goed 

 • Duurzamer 

 • Creatiever, ‘sneller’, experimenteren, out of comfort

 • Is eigenlijk sowiso een plicht voor LB om kinderrechten te incorporeren 

 • Kinderen stimuleren in (leren inzicht krijgen in) Democracy 

 •  

 • Valkuilen: 

 • Onbegrip in begrip van KVSG heeft betrekking op structurele maatregelen, geen fait divers 

 • Gaat verder dan 6-12j, Lagere school

 • Gaat verder dan vrije tijdsbeleid à alle domeinen 

 • Is niet alleen een bordje KVSG aan de deur, = engagement 

 • KVSG is nooit af 

 • Vraagt engagement van iedereen 

 • KVSG is niet de oplossing voor een probleem maar pro-actief werken 

 • Toolkit: werken aan KVSG beleid – 3 fases: draagvlak creëren!!! 

 1. Staat  

 1. Onderzoek 

 1. Strategie 

 • Bataljong (= organisatie die het trekt) 

 • Label KVSG  (nu 24 S&G) is een kwaliteitslabel! Moet je verdienen! 

 • 5 criteria voldoen 

 • Worden redelijk strikt opgevolgd 

 • Nieuw: Netwerk KVSG – ambtenaren samenbrengen,… 

 • Bijdrage HvK?  

 • Synergie HvK en gem diensten (trekkersrol) 

 • SG HVK – mee schouders onder 

 • Focusgroep 

 • Data aanleveren 

 • Bouwstenen uit inspiratiekader/roadmap aan de slag mee 

 • Invloed HvK delen,uitwisseling, contacten,… 

 • Xtra tips om rol KVSG uit te bouwen: 

 • Netwerk bv middenveld uitspelen 

 • … 

 • Vragen van de toehoorders: 

 • Intake Bataljong is gratis; begeleiding aan leden prijzen 

 • Is er ‘geld’ aan het label gekoppeld? Neen 

 • Opvolging? Na 3 jaar opvolging van label door jury – beoordeling kwaliteitsproces 

 • Wat is actieplan? 

 • Kompas 

 • Visitatie 

 • Jury bevraging 

 • Progressie beoordeling 

 • Vertaling in beleid beoordeling 

 • Bv KO tekort! Blijkt uit analyse; wat mee gedaan

Videomateriaal

Contact

Naam: Leen Ackaert, Kinderrechtencommissariaat
Postadres: Leuvensweg 86 - 1000 Brussel
Tel.: 02 552 98 00
Mail: kinderrechten@vlaamsparlement.be
Website: www.kinderrechtencommissariaat.be

Contact

Naam: Imke Pichal, Bataljong
Postadres:Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen
Tel.: 03 821 06 06

Contact

Naam: Jolijn De Haene, Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten, Bataljong,
Postadres: Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen
Tel.: 03 821 06 06

Thematafel

Bataljong
Kindercomissariaat