Huizen on tour Vlaams Brabant - impressie

Op 12 maart 2020 organiseerden EXPOO, Opgroeien en VVSG een Huizen-on-tour-dag in Vlaams Brabant waar het gloednieuwe magazine 'Huizen van het Kind' gelanceerd werd. We startten de dag met ontbijt en inspirerende beleidsverhalen en bezochten daarna twee Huizen van het Kind: Sint- Pieters- Leeuw en Asse. Het geplande bezoek aan Zemst werd afgelast owv de Corona- maatregelen.

Huis van het Kind Sint Pieters Leeuw

Niet toevallig komt Sint-Pieters-Leeuw een aantal keren aan bod in het nieuwe magazine Huizen van het Kind. Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw heeft op korte tijd heel wat moois gerealiseerd.

Aanwezig voor het sofagesprek:

  • An Speeckaert (schepen o.a. Gezin en Onderwijs)
  • Dorien Van Ransbeeck (coördinator Huis van het Kind SintPieters-Leeuw)
  • Wannes Bondeel (Opgroeien)
  • David Vits, Kabinet minister Wouter Beke
  • Moderator: Ivan Pauwels (EXPOO)

Ivan: Tijdens de rondleiding in jullie Huis van het Kind, werd verwezen naar kinderarmoede en specifieke doelgroepen. Wat zijn jullie speerpunten, en waarom hebben jullie ingezet op bepaalde thema’s?

Dorien: Kinderarmoede bleek een probleem; dit kwam naar voren uit de cijfers en werd besproken op het toenmalige Welzijnsplatform. Er werd daarom ingetekend op het VONK (armoede) project. Van daaruit is alles vertrokken. Partners in het VONK project waren en zijn de gemeente, CAW, CKG Sloebernest en Kind en Gezin. Kinderen in armoede worden begeleid door deze 4 partners. Minstens 1 van de kinderen in het gezin moet tussen 0 en 3 jaar zijn. De coördinator van Huis van het Kind is ook trekker van het VONK project. Zij coördineert opleidingen, opvolging, samenzitten met partners, ouderbijeenkomsten, individuele begeleiding… Gezinnen komen bijvoorbeeld langs voor een aanvraag bij het lokaal loket kinderopvang, worden toegeleid naar babybabbels en de ruilwinkel, financiële problemen worden bekeken vanuit de gemeente… Sinds 2017 zijn er 25 personen in begeleiding.

Er wordt gewerkt vanuit de ouders, empowerend. Er wordt samen gekeken naar waar ze nood aan hebben, waar ze info rond nodig hebben, welke uitstappen ze eventueel willen maken…

Ivan: Tijdens de rondleiding hoorden we ook dat het gemeentebestuur aanvankelijk sceptisch stond ten opzichte van de oprichting van een Huis van het Kind. Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie er toch voor gegaan zijn?

An Speeckaert: De insteek was het aanpakken van de kansarmoede; dit werd aangekaart vanuit het Welzijnsplatform. De kansarmoedecijfers van 2015-2016 lagen erg hoog. Sint-Pieters-Leeuw is een heel uitgestrekte gemeente; het landelijke deel werd minder geconfronteerd met kansarmoede, het meer stedelijke Ruisbroek had het hoogste cijfer. Ondertussen liggend de kansarmoedecijfers onder het gemiddelde voor Vlaams-Brabant: het cijfer voor deelgemeente Ruisbroek is bijvoorbeeld van 12,…% naar 7,…% gedaald.

De werking is wel uitgebreid; het Huis van het Kind is er niet enkel voor de kwetsbare gezinnen. Je kan in Huis van het Kind terecht voor vragen over het lokaal loket kinderopvang, vragen over school… Mensen moeten weten dat ze daarvoor gewoon kunnen binnenstappen. Daarom is een fysiek huis ook zo belangrijk. Van zodra mensen binnen stappen, zien ze de ruilwinkel en kunnen ze met allerlei zaken geholpen worden.

Ivan: Wie maakt er nog deel uit van Huis van het Kind?

Dorien: FONS heeft 1 maal per maand een zitdag, vzw PIN wekelijks. Vzw PIN is er voor mensen die de taal niet machtig zijn, fungeren als een soort tolk voor hen. In kader van workshops is er een samenwerking met de Gezinsbond, met lokale partners voor knutselactiviteiten, Kind en Gezin is belangrijke partner… Samen zijn we 1 team.

Wannes: Wat is de betrokkenheid van CLB’s en Onderwijs?

An: Voorlopig is er nog niet echt samenwerking, maar naar de toekomst toe is er het idee om ook een aanbod te hebben naar lagere schoolkinderen toe, bv. kleuterconsult.

Dorien: We proberen al met scholen samen te werken. Onze activiteiten worden bijvoorbeeld om Smartschool gedeeld. Dorien is bovendien aanwezig op het overleg met de scholen om de werking van Huis van het Kind voor te stellen.

Ivan: In 2013 waren er niet heel veel regels rond de uitbouw van een Huis van het Kind; er waren de drie pijlers. In de meeste Huizen van het Kind is sociale cohesie duidelijk een belangrijke pijler?

Wannes: Dat klopt. Als je aan ouders vraagt wat de dienstverlening van een Huis van het Kind zo goed maakt, antwoorden ze in de eerste plaats met de breedheid van het aanbod (FONS? financieel…), op de tweede plaats vermelden ze ontmoeting en sociale cohesie, en op de derde plaats het aanbod aan activiteiten.  Het is dus zeker belangrijk om verder in te zetten op sociale cohesie.

Dorien: Via een fysieke locatie bereik je inderdaad meer mensen. Vragen rechtstreeks kunnen stellen, mekaar zien verlaagt de drempel significant.

 

Ivan: Wat is jouw rol als coördinator daarin? Want veel Huizen van het Kind moeten het stellen zonder coördinator.

Dorien: Ik ben voltijds coördinator, en ik ben maatschappelijk assistent van opleiding. Ik kan dingen als een rechtenonderzoek doen… Ik kan mij ook 100% focussen op Huis van het Kind. Ik kan inspelen op de thema’s die leven… Daardoor groeit ons Huis van het Kind ook zo hard.

An: Wat de coördinator vandaag doet, is veel meer dan een voltijdse job, het is ook een passie.

Ivan: Bij heel wat lokale besturen leven vragen over de rol van de coördinator. Heeft iemand daar vragen over?

Vragen uit het publiek:

  • Hoe bereiken jullie de mensen uit Ruisbroek?

Dorien: Het Huis van het Kind is niet gelegen in Ruisbroek, maar de mensen uit Ruisbroek worden toegeleid door de maatschappelijk assistenten van het OCMW, en door Kind en Gezin. Ook door Kind en Gezin Huizingen, uit Halle, omdat veel van onze inwoners naar dat CB trekken. Kansarmen krijgen een starterspakket met bonnetjes voor de ruilwinkel, zo worden ze o.a. toegeleid.

An: Het percentage kansarmen is sterk gedaald in Ruisbroek, maar dat is niet enkel door Huis van het Kind. Het lokaal bestuur werkt hier op verschillende gebieden aan. Het gebouw van Huis van het Kind kwam vrij, en was ook in eerder verstedelijkt gebied gelegen, daarom is het gemeentebestuur daarop gesprongen. Indien het in Ruisbroek gelegen was, zou het mogelijks ook lijken alsof het enkel voor kwetsbare gezinnen bedoeld is, terwijl het voor iedereen openstaat.

  • Heel bijzonder dat het percentage kansarmen gedaald is, maar weten jullie ook op welke criteria? Kind en Gezin hanteert 6 criteria. Het zou extra sterk zijn als je op al die domeinen apart meet, en indien je bijvoorbeeld kan aantonen dat het inkomen gestegen is.

An: We baseren ons inderdaad op de cijfers van Kind en Gezin, maar weten niet op welke criteria specifiek er een daling is.

Dorien: Bij VONK wordt ingezet op alle domeinen, bijvoorbeeld ook heel sterk op Nederlandse lessen.

An: Deelnemers aan het VONK project worden stevig begeleid op verschillende aspecten, er wordt bijvoorbeeld ook gezond en goedkoop gekookt met de gezinnen…

Reactie uit publiek: Alles hangt samen, inzetten op 1 aspect is onvoldoende.

Ivan aan David: Wat valt jou op?

David: Ik heb tijdens de rondleiding heel veel interessants gehoord en gezien. Bijvoorbeeld de ruilwinkel is een heel belangrijke manier om mensen te betrekken, ook als vrijwilligers in de winkel. Eigenaarschap is heel belangrijk! Ook belangrijk is om het zwaartepunt lokaal te leggen, en de uitbouw niet te beslissen vanuit een ivoren toren in Brussel. Linken met allerlei domeinen zijn belangrijk, zoals de link met kinderopvang, met het lokaal loket, met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten binnenkort, linken met Onderwijs…

Ivan: Weten de betrokken lokale werknemers/diensten wat het Huis van het Kind precies is?

An: Jazeker. De dienst kinderopvang is nauw betrokken; het Welzijnsplatform ook. De coördinator Huis van het Kind is aanwezig op het scholenoverleg. Wanneer een leerkracht bijvoorbeeld niet goed weet hoe om te gaan met een leerling en/of gezin, kan de coördinator Huis van het Kind ingezet worden of kunnen de ouders naar het Huis van het Kind komen.

Vraag uit het publiek: Is er al een lokaal loket kinderopvang en wie is verantwoordelijk?

An: Ja er is een lokaal loket. Dorien is niet de verantwoordelijke hiervoor, dit wordt vanuit de dienst kinderopvang van de gemeente getrokken. Dorien kan wel aanvragen doen en ouders verder helpen, maar de dienst kinderopvang is verantwoordelijk. Huis van het Kind is ook een fysiek antennepunt van het lokaal loket, want aanvragen moeten digitaal gebeuren.

Interview

In het kader van het magazine Huizen van het Kind ging EXPOO in gesprek met het Huis van het Kind Sint-Pieters- Leeuw.