Huizen on tour Oost-Vlaanderen - impressie

Op 5 maart 2020 organiseerden EXPOO, Opgroeien en VVSG een Huizen-on-tour-dag in Oost-Vlaanderen waar het gloednieuwe magazine 'Huizen van het Kind' gelanceerd werd. We startten de dag met ontbijt en inspirerende beleidsverhalen en bezochten daarna drie Huizen van het Kind: Lokeren, Haaltert, Laarne-Wichelen-Wetteren.

Huis van het Kind Lokeren

Het Huis van het Kind in Lokeren is geïntegreerd op de site waar ook de sporthal, het zwembad en de jeugddienst zijn ingebed. Ook de stedelijke kinderopvang ’t Patjoepelke ligt vlakbij. Dat zorgt voor een locatie die bruist van het leven. Kinderen en hun ouders komen sowieso al voorbij op weg naar hun sportactiviteit, jongeren kennen de plek van de fuiven, mensen passeren op weg naar de markt. Op deze levendige plek strijken de deelnemers van de eerste Huizen on tour-dag neer. Een uitgebreid ontbijt en een koffiebabbel met oude en nieuwe collega’s steken de dag in gang.

Schepen Nina Van der Sypt trapt het inhoudelijk deel af: ‘Mensen van vlees en bloed geven een gezicht aan je Huis van het Kind. Daarom kan een dag als vandaag helpen om te vernieuwen en te inspireren’.

Daarna modereert EXPOO-collega Ivan Pauwels het sofagesprek met Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien; Elke Decruynaere, schepen Gent namens VVSG; Nele Bulens, coördinator Huis van het Kind Lokeren, Sonja Peeters, De Keerkring vzw en Freddy Apers, afdelingshoofd OCMW.

Enkele opvallende uitspraken tijdens het sofagesprek:

Nele Bulens:

De grootste actiepunten van het Lokerse HvhK zijn:

 • Inzetten op informele ontmoetingsmomenten, om zo de drempel naar het formele aanbod te verlagen
 • Van bij het begin het verschil maken, en inzetten op een groeipad waarbij het HvhK het ganse traject van (kwetsbare) ouders een ondersteunende partner kan zijn
 • Mijn grootste energie gaat naar het samenbrengen van partners. Er is enorm veel bereidheid om samen te werken. Iedereen voelt dat het voordelen heeft om elkaar beter te kennen.

Freddy Apers:

 • We kozen voor een HvhK als aanvulling op wat er al was. Met als primair idee: het mag geen eiland zijn! Daar slagen we in door de inbedding in de Dienst Samenleving, met daarin een afdeling diversiteit, de brugfiguren, de vereniging waar armen het woord nemen,… en het OCMW.
 • Naar een Huis van het Kind komen, mag ook gewoon plezant zijn.

Sonja Peeters:

 • Er zijn nog veel mensen die de weg naar het HvhK nog niet kennen.
 • Veel van de verhalen van ouders komen vanzelf, als je vanuit echte interesse de tijd neemt om te luisteren. Gewoon vragen ‘Hoe is het met u? En met je kind?’ En dan ontstaat er verbinding. Het mooiste wat er is.
 • Geloof in de kracht van ouders. En loop met hen, los van je eigen normen, hun traject mee.

Elke Decruynaere:

 • In Gent zijn zoveel diensten en organisaties, tot op wijkniveau. In die veelheid aan dienstverlening verliezen mensen soms de weg. Het HvhK is er om de weg te helpen vinden, en de verbinding tussen de diensten te leggen. En om de mazen in het net waar sommige gezinnen kunnen doorglippen, te detecteren.
 • Rekening houden met de grote diversiteit aan gezinnen is de grootste uitdaging. En ingaan tegen de tendens om een culpabiliserende toon aan te slaan tegen ouders. Ze moeten net het gevoel krijgen ‘Je staat er niet alleen voor’
 • Over outreachend werken: ‘Kinderen eerst’ is een project waarbij de maatschappelijk assistent zitdagen houdt op scholen. De m.a. kijkt samen met ouders naar hun rechtenverhaal, op diverse domeinen: gezondheidszorg, onderwijs,..

 • We voorzien ook een specifieke subsidie voor diensten die extra inzetten om ontmoeting en warm onthaal te organiseren.

 • En we zetten in op oudergroepen, burgerinitiatieven zoals de Gentse Spruitjes, Cokido, de Broederie,…

Katrien Verhegge:

 • De HvhK zetten al van bij het begin in op ontmoeting. Fijn te zien hoe het hier in Lokeren leidt tot meer ouders die de weg vinden naar de andere dienst- en hulpverlening.
 • We moeten minder lineair werken, met onderscheid tussen preventie en curatie. Laat ons via de HvhK verder vormgeven aan de wrap around care.
 • Het nieuwe agentschap Opgroeien brengt jeugdhulp dichterbij. Ik ben blij te horen dat de samenwerking met 1G1P nieuwe dynamieken teweeg brengt.

 

‘Ik ben nog maar twee maanden aan de slag als coördinator. Een visie waar ik helemaal kan achter staan, dat is iets waar ik werk van wil maken. En gaan kennismaken met partners en vooral letten op hun enthousiasme en goesting. Die enthousiaste figuren kunnen je hele netwerk sterker maken!’

Huis van het Kind Haaltert

Na een lunch met huisgemaakte tomatensoep stelt HvhK Haaltert zich voor.

Daar zit het Huis op één site met het Sociaal Huis, het consultatiebureau, de jeugddienst, het OCMW, de buitenschoolse kinderopvang en het jeugdhuis.

Eén nieuwsbrief bundelt info en activiteiten van alle partnerorganisaties.

De werking van de spelotheek springt in het oog: met om de 14 dagen een ontmoetingsmoment voor (groot)ouders en kinderen waar enthousiast geknutseld en gespeeld wordt, en mogelijkheid tot inleveren op diverse locaties.

Korte taalkriebel kampen voor meertalige kinderen bieden op een speelse manier taalprikkels. In de namiddag sluiten de kinderen dan aan op de reguliere speelpleinwerking.

Ook de samenwerking met de bib groeit, o.m. als toeleider voor moeilijk bereikbare groepen.

Huis van het Kind Laarne-Wichelen-Wetteren

Twee halftijdse coördinatoren, die ook nog halftijds als integratieambtenaar werken, houden het Huis van het Kind draaiend. Ze zien het Huis als kwaliteitslabel voor de ondertussen meer dan 82 partners!

De grote sterkte ligt in het outreachend werken, ook ingegeven vanuit de intergemeentelijke samenwerking.

Van een strak afgebakend engagement van de partners (informeren/communiceren/adviseren/werken/sturen) is er een evolutie te merken naar een engagement dat op dit moment bij de noden en mogelijkheden van de organisatie past. Nog evoluties door de tijd: minder overleg, meer werkgroepen die vertrekken vanuit de noden van ouders, een coördinatorencel opdat de werkingen goed op elkaar afgestemd blijven.

Heel trots op hun Brabbelbar, waar anderstalige ouders samenkomen met hun jonge kinderen. Nadruk op taal en een heel goede opstap om kennis te maken met andere diensten zoals kinderopvang.

Het Huis van het Kind is aanwezig op heel veel evenementen. Ze zijn zichtbaar in kleine dingen: een borstvoedingshoek, een verluiertafel, een peuterhoek. En wat doen ze nog? Babbelen, babbelen, babbelen om hun werking voor te stellen.

‘Wat een inspirerende dag. Ik ga met enorm veel ideeën naar huis. Het zal zaak zijn om prioriteiten te leggen. En in mijn achterhoofd te houden dat dingen tijd nodig hebben om te groeien, zoals Lieneke in Wetteren zei’

Interview

In het kader van het magazine Huizen van het Kind ging EXPOO in gesprek met het Huis van het Kind Lokeren. 

Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour
Huizen on tour