Huiswerkbegeleiding

Auteur :

Katrien De Maegd en Tineke Schiettecat HO Gent Equality Research Collective

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Praktijkbeschrijving


In Vlaanderen en Brussel bestaat er een grote diversiteit aan initiatieven die studie- en gezinsondersteuning bieden. Veel Huizen van het Kind bouwen dit aanbod uit.

Het onderzoekscentrum EQUALITY ( HOGENT) en EXPOO, het Expertisecentrum voor Opvoedings- en gezinsondersteuning(Agentschap Opgroeien) sloegen de handen in elkaar om samen een praktijkbeschrijving te maken van dit aanbod. Afgelopen maanden brachten we medewerkers van een 25- tal projecten samen. We gingen in gesprek over hoe de projecten hun studie- en gezinsondersteuning uitwerkten, voor wie en met wie ze dit doen. We focusten ons hierbij vooral op de samenwerking met scholen, met ouders en op de manier waarop ze zich organiseerden.

Deze bevindingen werden voorgelegd aan een expertentafel.
Het eindresultaat is een gedetailleerde beschrijving van de werking van die initiatieven, een identificatie van gemeenschappelijke processen en werkzame factoren en reflecties op een aantal knelpunten.

KLASSE: dossier huiswerk

Klasse werkte aan materialen rond huiswerk. In een eerste fase werden materialen ontwikkeld om leerkrachten en scholen te stimuleren over hun huiswerkbeleid na te denken. Waarom geven we huiswerk, welk huiswerk geven we, hoe is huiswerk leerrijk en haalbaar voor alle kinderen en gezinnen? 
Dit resulteerde in een dossier op de Klasse-website, in een huiswerkpaspoort dat scholen en diensten voor huiswerkbegeleiding kunnen inzetten om meer te weten te komen over de mening van kinderen en ouders over huiswerk, en in vertaalfiches rond dit thema.

 

Interessante websites

  • Leerbuddy Vlaanderen heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen met leerachterstand een inhaalbeweging te laten maken. Daartoe ondersteunen ze bestaande tutor- en buddywerkingen en maken ze de opstart van nieuwe buddywerkingen mee mogelijk.
  • Kleine Kinderen Grote Kansen ondersteunt je om met kinder- en kansarmoede om te gaan. Deze site reikt hiervoor hefbomen aan en biedt inspiratie. 
  • Kleutergewijs: blog over innovatie en onderzoek in het kleuteronderwijs
  • Duurzaam onderwijs: blog van Kris Van den Branden,hoogleraar taalkunde aan de KU Leuven en academisch verantwoordelijke van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Prof Van den Branden was jarenlang hoofd van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft en heeft een torenhoog respect voor leerkrachten. Hij ziet onderwijs als een krachtige hefboom voor een beter leven en een betere wereld.
  • Op de blog Dirk Van Damme lees je meer over onderzoek en reflecties op onderwijs.  Dirk Van Damme is pedagoog en sinds 2008 diensthoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO.

Inspirerende praktijken

Bekijk ook de praktijken die mee de praktijkbeschrijving inspireerden.

Presentatie en sessie- opname

Op de inspiratiedag van Leerbuddy Vlaanderen verzorgden het onderzoekscentrum Equality van de HOGent en EXPOO samen een sessie waarin het proces en de resultaten van deze praktijkbeschrijving werden toegelicht.

Je kan de presentatie die op die sessie werd gebruikt en de opname van de sessie zelf herbekijken