Samen onderwijskansen vergroten: laat je inspireren!

Dat samenwerken en inzetten op netwerken tussen onderwijs en welzijn grote verschillen kunnen maken voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties is de ervaring van de coördinatoren Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs en de coördinatoren Samen Tegen Schooluitval. Samen met mooie praktijken in Vlaanderen willen ze jou inspireren! Ze delen graag hun inzichten en ervaringen met iedereen betrokken in onderwijs, jeugdhulp en andere diensten of sectoren.

Er staan 3 online dialoogsessies voor je klaar met boeiende praktijken in Vlaanderen én een fysieke inspiratiedag op maandag 20 juni 2022 in Brussel. 

Schrijf je snel in voor één van de dialoogsessies en blokkeer alvast 20 juni in je agenda. We voorzien een dag vol inspirerende praktijken, treffende getuigenissen en netwerkmogelijkheden.
zigzag

Sessie 1: Samenwerking gemeenschapsinstelling, CLB en onderwijs

houtbewerking

Steven Blondeel en Lore De Vulder nemen je mee naar de Gemeenschapsinstelling De Zande in West-Vlaanderen. In deze voorziening worden minderjaren voor een langere periode geplaatst door de jeugdrechter na een jeugddelict Deze plaatsing veroorzaakt breuken: breuken met de omgeving, context en school. De Gemeenschapsinstelling zet in op verschillende ontwikkelingsdomeinen om zo de kans op herval te verlagen en het welzijn van de jongere te versterken.

Er wordt gewerkt aan de motivatie om terug school te lopen. Handvaten worden aangereikt die de jongere helpen opnieuw te integreren in de maatschappij. Meerdere actoren zoals directieleden, CLB-medewerkers, klastitularissen, leerkrachten, begeleiders werken samen zodat de jongere kan werken aan eventuele schoolachterstand.

Je kan de sessie herbekijken.

 

 

zigzag

Sessie 2: Verbindend klasklimaat, meer dan luisteren alleen!

Rens Hellinx (Actie@reactie, CANO Pieter Simenon); Bert Giesbers (Profo);Positief leefklimaat klas
Fabienne Joris (NAFT, Groep Intro); Femke Windmolders (NAFT, Arktos) en Claudia Geens (CO Lerend Netwerk Onderwijs en Welzijn) delen graag ervaringen i.v.m. verbindend klasklimaat.

Ben je het beu om altijd op dezelfde manier tegen moeilijk gedrag aan te kijken? Waarom blijft het langdurig effect van straffen uit? Hoe 'de groep' laten werken in je klas? Met de ervaringen uit Limburg verruim je je blik. Het belooft een interactief debat te worden met een inspirerende kijk op hoe verbindende communicatie kan zorgen voor zelfreflectie. De boosterprik om je energiepeil weer in balans te krijgen!

Je kan de sessie herbekijken: 

 

zigzag

Sessie 3: RIS+K: risicosituaties op school positief doen kantelen

Het lerMeisje speelplaatsend netwerk Ris+K zet samen met scholen en partners uit welzijn in op het verminderen van vroegtijdig schooluitval. Het netwerk zoekt naar de beste vormen van begeleiding voor de kinderen en jongeren in risicosituaties en tracht de moeilijke situaties te herstellen en voorkomen. Daarbij ondersteunt het netwerk het zorgbeleid van de scholen.

RIS+K Leuven is een open, zoekende en reflecterende samenwerking tussen scholen, welzijnspartners, LOP, stad Leuven en de Leuvense CLB. Naast een algemene kadering van RIS+K, zal in de online sessie ingezoomd worden op de tool die werd ontwikkeld voor het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag binnen het basisonderwijs.

Sprekers zijn Karin Jacobs (projectdeskundige afdeling onderwijs stad Leuven) en Caroline Vancraeyveldt (kernexpert expertisecentrum Education and Development UCLL).

Wanneer: vrijdag 3 juni 2022 van 12u30 tot 14u

Je kan deze sessie volgen via deze link.

Praktisch

Sessie 3: RIS+K: risicosituaties op school positief doen kantelen

Wanneer: 03/06/22 (12:30-14:00)
Volg via deze link.

zigzagInspiratiedag 20/06/22

Waar: lokalen van Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Meer weten en inschrijven?